Pomoc v nepříznivé sociální situaci

Pomoc v nepříznivé sociální situaci

Milí senioři, naši klienti a také zájemci o pečovatelskou službu, dnes bych se ve svém článku chtěla zaměřit na způsob a míru podpory v naší službě. Podat informace o tom, jak vám můžeme pomoci, když se ocitnete v nepříznivé sociální situaci.

Co vlastně je ta nepříznivá sociální situace? Je to situace v životě člověka, kdy zůstává sám, bez pomoci rodiny, mnohdy bez dostatečných prostředků. Například po těžkém úrazu, nevyléčitelně nemocný, v rekonvalescenci, s tělesným nebo duševním postižením nebo se potýká s projevy stáří. Nedokáže se o sebe postarat a zvládat běžnou péči o sebe ani o domácnost, ale chtěl by zůstat doma, ve svém prostředí.

V tomto okamžiku je tu pro Vás tým lidí, kteří jsou připraveni Vám pomoci, jsou empatičtí a vstřícní, svou práci umí, jsou vyškoleni a neustále se vzdělávají a získávají odborné dovednosti. Dokážeme Vás podpořit ve všem, s čím potřebujete pomoci. V péči o vlastní osobu provádíme úkony osobní hygieny, oblékání, výměnu inkontinenčních pomůcek, podání jídla a pití. V domácnosti pak praní prádla, běžný úklid spojený se službou, běžné nákupy a pochůzky.  Zprostředkujeme kontakt se společenským prostředím, vyřídíme osobní záležitosti u lékaře, na poště, úřadu. Doprovodíme Vás na kulturní akce. Dokážeme zastoupit rodinu v její nepřítomnosti v péči o ležícího seniora, nemocného člověka nebo dítě s hendikepem. Pomůžeme osamělé matce s dětmi, aby si mohla najít zaměstnání a zvládat dojíždění.

Jak vidíte, možností pomoci je opravdu hodně a k tomu, abychom ji mohli poskytovat, musíme mít dostatek kvalitních pečovatelek s odborným zaměřením. Službu musíme pečlivě plánovat a zjišťovat sociální potřebnost potenciálních klientů, abychom službu poskytovali efektivně. Aby nedocházelo k tomu, že na úkor mytí oken a velkého úklidu nemá pečovatelka dost času věnovat se člověku, který je na její pomoci závislý a čeká na ni.

Přišel čas, kdy pečovatelka musí zúročit svoje vzdělání a zkušenosti v péči o klienta. Nemůže být dále jen levnou pracovní sílou na úklid a mytí oken, zvláště když tyto služby nabízejí komerční úklidové firmy.

V některém z příštích čísel Vám podám informace o tom, jak se nám daří v praxi naplňovat Vaše potřeby a jaké kroky k tomu vedly.

Alena Šikulová, vedoucí pečovatelské služby

Foto: archiv TN

Další článek:
Předchozí článek: