Levné, nebo také drahé bruslení

Levné, nebo také drahé bruslení

Vážení občané, návštěvníci kluziště,
řidiči, začíná druhá sezóna bruslení
na umělém ledě v Tišnově. U této příležitosti
je jistě namístě vás opět informovat
o problémech s parkováním v okolí kluziště
a s tím spojeným možným a přitom
zbytečným prodražením příjemných chvil
strávených při bruslení.
Jistě všichni zaregistrovali, že v okolí
kluziště vznikl celkem velký počet nových
parkovacích míst (oproti minulosti). Dnes
je možné parkovat po obou stranách ulice
Kvapilova, v prostoru bývalého pomníku
vedle ZŠ Smíškova a před vchodem do ZŠ
Smíškova. Dále je možno využít k parkování
ulici Husovu, která je nyní jednosměrná,
tudíž je zde parkování na jedné straně ulice
bez větších problémů. V případě nedostatku
parkovacích míst je možné parkovat
v ulici Na Rybníčku, kde je parkovacích
míst také dostatek. V žádném případě nelze
parkovat na chodnících, ve vjezdech
do domů nebo na travnatých plochách!
Řidiči takto zaparkovaných vozidel budou
buď projednáni na místě, nebo budou vyzváni
k projednání přestupku na služebně
městské policie. V momentě, kdy se řidič
k projednání přestupku nedostaví nebo
nereaguje, je věc automaticky předána
správnímu orgánu a za přestupek je v tomto
případě odpovědný provozovatel vozidla.
Obecně platí, že pokutu za špatné stání
vozidla vždy někdo uhradí. Platí však také,
že v případě výzvy pro osobu podezřelou ze
spáchání přestupku, umístěnou strážníky
za stěrač vozidla, je nejkratší a nejlevnější
cestou cesta na městskou policii. Jen
pro zajímavost: na místě lze uložit pokutu
do výše 2 000 korun. Ve správním řízení
může pak být uložena pokuta vyšší, navýšená
o případné náklady spojené se správním
řízením. Je na zváženou, jestli neudělat
pár kroků navíc a ušetřené peníze nevyužít
jiným, užitečnějším způsobem.
Při parkování na chodníku dochází nejen
ke snížení nebo znemožnění průchodnosti
chodců, průjezdu kočárků nebo
invalidních vozíků, ale současně k poškozování
majetku města, tzn. občanů, a je
v zájmu všech, aby se tak nečinilo. Malé
upozornění pro ty, kteří nejsou ochotni
udělat pár kroků navíc. Ulice Smíškova
a prostor v okolí kluziště jsou monitorovány
městským kamerovým dohledem,
tudíž strážníci mají přehled o pohybu vozidel,
ale také o vozidlech stojících v rozporu
s pravidly a mohou reagovat, aniž by
provinilec tušil, že se tak děje.
Ale dost bylo strašení, nyní se soustřeďme
na sváteční pohodu, na chvíle
prožité s nejbližšími a šťastné návraty
domů k rodinám, bez nehod a pokut.
Městská policie Tišnov vám tímto přeje
mnoho štěstí a pohody, nejen v nadcházejícím
roce 2019.

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Foto: archiv MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: