Omezení provozní doby restaurací v centru

Omezení provozní doby restaurací v centru

Vážení občané, chtěl bych vás tímto
seznámit s docela podstatným zásahem
do nočního života ve městě a zasvětit vás
do problému a situace, kterou museli někteří
občané trpět a snášet téměř každou noc.
Vzhledem k tomu, že ze strany občanů
docházelo k opakovaným stížnostem
na rušení nočního klidu a narušování
veřejného pořádku převážně v nočních
hodinách z pátku na sobotu a ze soboty
na neděli, přistoupilo vedení města k rozšíření
služby městské policie pro občany.
Od 1. ledna 2018 zajišťuje Městská policie
Tišnov v pátek a v sobotu noční služby.
Již po prvních nočních službách bylo
zjištěno, že problém je větší, než se zdálo…
Převážně centrum města plné podnapilých
lidí, kdy jejich neurvalé chování a hlučnost
narůstaly s přibývajícím časem a hladinou
alkoholu nebo jiných omamných látek
v krvi. Oznámení střídalo oznámení. My
jsme zjistili, že ve většině případů se jedná
o hosty kouřící před provozovnami, jejichž
provozní doba nebyla žádným způsobem
specifikována nebo upravena. Již samotná
existence provozoven tohoto typu v hustě
obydlené zástavbě s sebou přirozeně nesla
veškeré negativní jevy, jako je zvýšený
pohyb nebo povalování silně podnapilých
nebo jinak ovlivněných osob, hlasitý hovor,
smích, rvačky, hádky, rozbité sklo, zvratky,
rozházené odpadky a zvýšený pohyb vozidel
taxislužby. Tímto stylem bujará zábava
pokračovala do pozdních ranních hodin.
Nebylo výjimkou, že tyto osoby verbálně
napadaly a urážely občany navštěvující
ranní mši nebo sobotní trhy. Tato situace se
opakovala, s větší nebo menší intenzitou,
sedm dní v týdnu a stížnosti občanů byly
opodstatněné a oprávněné.
Na základě zjištěných
faktů vydalo
zastupitelstvo obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2018, kterou
se reguluje provozní doba pohostinských
zařízení v centru Tišnova. Strážníci
pravidelně kontrolují její dodržování
a do současné doby je vyhláška více či
méně řádně dodržována. Dotčení občané
si mohou, po nespočtu probdělých nocí
a emočně vyhrocených situací, zaslouženě
odpočinout a užít si klidného spánku.
I nadále budeme bdít nad klidným a zaslouženým
spánkem občanů a ochranou
jejich majetku.
Apelujeme na ty, kteří „nemohou v noci
spát“, aby dopřáli spánku těm, kteří spát
mohou a chtějí.
Závěrem přeji všem pohodové noci
a klidný spánek.

Jiří Sokol, vedoucí strážník Městské policie Tišnov

Foto: Archiv MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: