Novinka: Kariérové poradenství -Volnočasové středisko Inspiro

Novinka: Kariérové poradenství -Volnočasové středisko Inspiro

Přinášíme Vám rozhovor s kariérovou poradkyní Mgr. Petrou Šnepfenbergovou, která působí od října v naší organizaci. O čem vlastně vůbec kariérové poradenství je, pro koho je určeno a čím může být prospěšné v zájmovém vzdělávání, se dozvíte v našem rozhovoru.

Petro, co je to vlastně kariérové poradenství? O čem je a komu je určeno?

Díky za tuto úvodní otázku. Zjišťuji, že pro spoustu lidí je tento pojem neznámou, nebo je dokonce spojován s kariérismem. Ale kariérové poradenství je vlastně pracovní nebo profesní poradenství nebo taky volba povolání. Hodí se v jakékoliv životní etapě, kdy člověk řeší svou profesi – její volbu nebo změnu, dobrovolnou či nucenou. Potřeba kariérového poradenství roste s tím, jak se mění trh práce a jeho nároky. A podle všeho se trh práce bude měnit rychleji, než si nyní umíme představit. V praxi pomáhám klientovi, žákovi, studentovi či dospělému hledat spokojenost v pracovním životě neboli hledat odpovědi na otázky: Co mě baví? V čem jsem dobrý/á? Co mě uživí? Co trh práce potřebuje?

Spousta lidí má spojené kariérové poradenství s výběrem střední školy. Dá se říct, že je tedy určeno pouze pro žáky 9. třídy?

Ano, 9. třída je první velká křižovatka v profesní volbě. Začít ale s kariérovým poradenstvím až v 9. třídě je dost pozdě. Přitom „nenápadně“ se dá s dětmi v této oblasti pracovat mnohem dříve. V Inspiru se už osmileté děti učí mluvit o sobě a svých schopnostech, o tom, co jim jde a co je baví. Popisují výsledky své práce (co se jim povedlo a co naopak moc ne a co se s tím dá udělat, v čem se chtějí ještě zdokonalit a kde jinde nabytou dovednost uplatňují). Definují vlastnosti, které musí mít úspěšný řemeslník, cukrář či architekt (podle zaměření kroužku) a ve kterých jiných profesích tyto vlastnosti mohou využít. Dělají si jasno v tom, jestli tento jejich koníček zůstane v oblasti jejich zájmů, nebo by chtěly, aby se z něho časem stala profese. Hrají si na výběrové řízení. A mnohem více… Například: Proč někdo hraje třeba florbal? Protože je rád součástí týmu? Protože rád spolupracuje? Protože je orientován na výkon a rád zažívá vítězství? Protože zde zažívá uznání, když ho pochválí trenér nebo ho ocení spoluhráči? Protože potřebuje fyzickou aktivitu? Protože je spokojený, když může být užitečný a podaří se mu třeba asistence? Každý má svou motivaci a tu je třeba pojmenovat.

Doposud bylo o kariérovém poradenství slyšet převážně ve školách. Nyní ho nabízíme i u nás v Inspiru, tzn. v zájmovém vzdělávání. Mohla bys čtenářům objasnit spojitost kariérového poradenství a zájmového vzdělávání? Jak může souviset výběr kroužků či volnočasových aktivit s volbou povolání?

Zájmové a mimoškolní vzdělávání je naopak ideální platforma pro mapování kompetencí dítěte. Kompetence (silné stránky) mají totiž tu vlastnost, že jsou přenositelné z volnočasových aktivit do těch pracovních neboli z kroužku do školy či do práce. Zde se krásně zrcadlí to, co dítě baví, co ho láká, k čemu je motivováno – tedy ten individuální vnitřní svět. Když se pak k tomu přidá realita vnějšího světa, kterou je třeba taky zvážit, tedy aktuální míra nezaměstnanosti, požadavky trhu práce, uplatnitelnost, finanční ohodnocení v profesích, pak je poskládána mozaika, na základě které si už každý snáze zvolí další studijní či profesní dráhu.

Jaké formy kariérového poradenství nabízíš? V jaké podobě, například individuální, workshopy, setkání s rodiči…?

V rámci Inspira nabízím individuální pohovory (dětem i jejich rodičům) na témata: Jak se učit efektivně? Kam po škole? Na co se vůbec hodím? Jak mohou rodiče podpořit své dítě ve volbě školy/profese? Vedu workshopy kariérového poradenství pro pedagogické pracovníky v Inspiru. Plánujeme projektový den i výjezd dětí na zajímavá pracoviště. Přibližně
jednou za dva měsíce připravuji workshop pro veřejnost. Nejbližší taková akce s názvem Jak pomoci svému dítěti s volbou profese se uskuteční 17. ledna od 18 hodin v klubovně v Inspiru. Jste srdečně zváni.

Kde Tě můžou rodiče kontaktovat, kdyby měli zájem?

Pokud někdo váhá, jestli má kariérové poradenství řešení v jeho situaci, může mě kontaktovat na e-mail: karpor@svcinspiro.cz nebo petra.snepfenbergova@seznam.cz.

 

Iva Kroutilová, ředitelka

ilustrační foto

 

Další článek:
Předchozí článek: