Vykročení do nové republiky před sto lety

Vykročení do nové republiky před sto lety

Podhorácké muzeum v Předklášteří, pobočka Muzea Brněnska,
na závěr jubilejního roku připravilo další výstavu, a to Život
v měšťanské domácnosti po první světové válce. Představuje
se zde prostředí zámožné rodiny v Tišnově, do které výrazně
vstoupily politické události po ukončení válečného konfliktu. Nábytek
a vybavení jsou instalovány do několika kójí v podobě bytu,
atmosféru pro jeho velké i malé obyvatele dotváří vánoční čas i se
stromečkem. V aranžované kanceláři je zařazena také vzpomínka
na otce z jedné takovéto tišnovské rodiny, dlouholetého starostu
města Aloise Řezáče, který se stal významnou osobností pro Tišnov
v 1. třetině 20. století. Předměty doplňují fotografie a texty.
Ve výstavě má své místo herna pro děti a naukový program pro
školní skupiny. Ovšem vyfotografovat v dobové zástěrce, šatech
nebo v klobouku, jakož i v pánských doplňcích se mohou všichni
návštěvníci. V rámci zahájení výstavy se bude konat v neděli
25. 11. 2018 v 15.00 hodin beseda O životě a lidech za 1. republiky
v Tišnově. Výstava potrvá až do 10. 3. 2019.

Irena Ochrymčuková

Foto: Archiv Podhoráckého muzea, foto: Milan Holzapfel

Další článek:
Předchozí článek: