VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení funkce Ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro obsazení funkce Ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov

Rada města Tišnova

 VYHLAŠUJE

v souladu se zákonem 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na zřizovací listinu příspěvkové organizace,

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení funkce Ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Tišnov

 Požadavky:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání, nejlépe humanitního, ekonomického nebo právního směru;
 • znalost problematiky poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., se zaměřením na provoz pečovatelské služby;
 • orientace v ekonomické oblasti;
 • znalost problematiky činnosti, účetnictví a hospodaření příspěvkových organizací územního samosprávného celku, rozpočtových pravidel územních rozpočtů;
 • orientace v aktuálních procesech plánování a financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji;
 • znalost pracovně-právních předpisů;
 • trestní a občanská bezúhonnost;
 • flexibilita, empatie, spolehlivost, zodpovědnost;
 • výborné komunikační schopnosti;
 • minimálně 2 roky praxe ve vedoucí funkci;
 • výborné řídící a organizační schopnosti;
 • znalost problematiky veřejné správy výhodou;
 • samostatnost při řešení problémů;
 • vysoká zodpovědnost a důslednost při vykonávání práce;
 • odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení;
 • velmi dobrá znalost práce na PC, zejména MS Office;
 • řidičský průkaz skupiny B.

 Předpokládaný termín nástupu: 1. 3. 2019

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 11.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 31. 1. 2019

– písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV,

– písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 31. 1. 2019 – do 14:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – Ředitel/ředitelka CSS Tišnov –  NEOTVÍRAT“.

 V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.

 K přihlášce připojte:

 • Strukturovaný profesní životopis;
 • motivační dopis;
 • návrh základní koncepce rozvoje organizace a zabezpečení jejích úkolů (maximálně v rozsahu tří stran formátu A4);
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením;
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu (vysvědčení nebo dodatek; nemusí být ověřeno).

 

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova

Další článek:
Předchozí článek: