Ohlédnutí za včelařským rokem 2017/2018

Ohlédnutí za včelařským rokem 2017/2018

Včelařský rok začíná podletím. Jsou
malé a nenápadné, takže nám často nedochází,
co všechno díky nim máme. Nedávají
nám jenom med, ale hlavním úkolem
včel je opylovací činnost. Uplynulý včelařský
rok byl náročný pro včely a včelaře.
Od podzimu 2017 až po včelařské předjaří
2018 vymírala včelstva na varoázu. Včelstva,
která přežila, byla díky tomuto parazitu
poměrně slabá. Bylo to způsobeno
podceněním ošetření některých včelařů
na Tišnovsku a kvůli nim i těm poctivým
včelařům včelstva v jarním měsíci nešla
do rozvoje tak, jak bylo třeba.
Proč tomu tak je? Vývoj od nakladení
vajíčka matkou trvá u dělnice 21 dní,
po vylíhnutí se mladuška stává uklízečkou,
kojičkou, zpracovatelkou zásob, létavkou,
a to po 19 dnech. Zákon 40 dní
vývoje včely, než se stane létavkou. To
jsou včely, které vidíme v přírodě. Někteří
z vás si všimli toho, že včely na květech
nejsou, a měli pravdu. Ta včelstva, která
na jaře byla slabší, velký skok přírody
rovnou do léta nestačila dohnat. Včelstva
na mé včelnici přežila všechna úskalí
uplynulého včelařského roku. Na výnos
medu byl rokem lepším než předchozí
i se dařil chov matek. Med na včelnici byl
pouze květový. Směs akát a lípa, medovicový
nebyl, kvůli suchu. Vlivem velkého
sucha na Tišnovsku včely v létě postrádaly
potřebný pyl pro tvorbu mateří kašičky.
Potřebný pyl jim bude chybět v období
února, kdy včelstva začnou zakládat
první generace jarních včel.
Chci pomoci začínajícím včelařům tak,
aby poznali úskalí v chovu včel dnešní
doby. Loňského roku v měsíci červnu
pozvání na včelnici přijali nejen členové
ZO ČZS Tišnov, ale i začínající včelařky
a včelaři. Věřím, že i v tom letošním
roce 2019 příjdou na včelnici, abychom
pokračovali v praktické ukázce včelaření
v současném náročném včelaření.

text i foto Josef Permedla

Další článek:
Předchozí článek: