Upozornění na změnu úředních hodin MěÚ Tišnov v závěru roku 2018

Upozornění na změnu úředních hodin MěÚ Tišnov v závěru roku 2018

Dovolujeme si upozornit všechny občany Tišnova i obcí v celém správním obvodu,
že poslední kalendářní den roku 2018, tj. pondělí 31. prosince (jinak běžný úřední
den), bude Městský úřad Tišnov pro veškerou veřejnost z technických důvodů uzavřen.
Všechny nezbytné úřední úkony, které je třeba provést v tomto kalendářním roce, si
můžete vyřídit nejpozději v pátek 28. prosince 2018, kdy jsou jednotlivé odbory v provozu
od 7.00 do 12.00 hodin a podatelna od 7.00 do 14.00 hodin.
Současně upozorňujeme, že tento den lze provést již jen platby v hotovosti, a to max.
do 11 hodin. Platby kartou pouze do 27. prosince 2018.
Děkujeme za pochopení.

Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ

Foto: archiv MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: