Vítání nových občánků města Tišnova

Vítání nových občánků města Tišnova

Dne 7. prosince 2018 byly slavnostně
přivítány tyto děti narozené v létě
a na podzim roku 2018:
Václav Dušek
Viktor Češka
Petr Hrádek
Apolena Hoblíková
Nella Petrová
Ondřej Ševčík
Tereza Štěpánková
Kryštof Červinka
Silvie Varmužková
Oliver Kejík
Nina Panovcová
Lucie Zímová
Leona Šírová
Václav Kočka
Tereza Ťopková
Tobiáš Houdek
Gabriela Sedláková
Dětem i jejich rodičům přejeme krásný
a spokojený život ve městě Tišnově.
Další slavnostní obřady vítání občánků proběhnou
v roce 2019 (rodičům dětí budou
v dostatečném časovém předstihu zaslány
pozvánky).

 

Dagmar Dvořáková, tajemnice
Komise pro občanské záležitosti
Rady města Tišnova

Foto: archiv MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: