Adventní rozjímání

Adventní rozjímání

Milé čtenářky, vážení čtenáři Tišnovských
novin, dovolte mi pozdravit Vás
v čase vánočním. Letošní teplý a mimořádně
příjemný podzim, který byl v našem
městě mimo jiné ve znamení zářijových
hodů, říjnových voleb a kulatého výročí
republiky spojeného s udělením cen města
a čestných občanství, listopadového
ustavujícího zasedání zastupitelstva a připomenutí
sametové revoluce, vystřídala
zima. Martin přijel na bílém koni s drobným
zpožděním, ale přece! Sníh však bohužel
dlouho nevydržel, tak doufejme, že
nám a především dětem bude ještě přáno.
Na náměstí jsme opět společně rozsvítili
vánoční strom a na kluzišti se stejně jako
vloni začalo bruslit.
Kromě těchto tradičních předvánočních
událostí bývá zvykem závěrem roku bilancovat
a také plánovat na rok příští. Pokud
jde o hospodaření města, je potěšitelné,
že se dlouhodobě nachází v dobré kondici.
V předchozím volebním období přes velký
objem investic a také nebývalý rozsah
oprav městského majetku nedošlo k zatížení
města žádným úvěrem. Předpokládáme,
že v „městské kase“ na konci roku
2018 bude cca 60 mil. Kč, a to je jistě příjemná
zpráva! Aktuálně máme zpracován
návrh rozpočtu města na rok 2019, jenž
bude začátkem ledna projednán v nově
ustavených komisích a výborech. Své připomínky
a názory k němu může sdělit také
každý občan města. Budeme za ně rádi.
Předpokládáme, že 30. ledna by rozpočet
mělo projednat a schválit zastupitelstvo.
Opět je naším cílem držet provozní výdaje
v rozumných mezích a nadále realizovat
potřebné investice a opravy.
A co tedy navrhovaný rozpočet obsahuje
zajímavého? Mezi největší investiční
akce patří dokončení rekonstrukce ulice
Brněnská, revitalizace bytového domu
Na Mlékárně a také zahájení stavby smuteční
síně na novém hřbitově. Chceme
rovněž pokračovat v opravách městského
majetku. Namátkou lze zmínit rekonstrukci
zahrady a dětského hřiště v mateřské
škole na ul. Květnická, opravu
dalších bytů v domě na ul. Bezručova, dokončení
oprav budovy restaurace a pivovaru
u letního kina. Samozřejmostí je další
část oprav chodníků v několika ulicích
a vybudování nových míst pro přecházení
tam, kde to není příliš bezpečné – tedy
na ul. Na Honech a na ul. Brněnská před
průchodem do OD Tesco.
A co mi poslední dobou udělalo radost?
Tak trochu nenápadně došlo k výraznému
obohacení sportovní infrastruktury
ve městě, neboť na Ostrovci bylo dokončeno
druhé fotbalové hřiště. Za realizaci
projektu, jehož předmětem bylo vybudování
umělé plochy mezi stávajícím travnatým
hřištěm a železnicí, patří poděkování
především Ing. Radimu Bučkovi a Štěpánu
Pilnému z AFK Tišnov.
Na radnici se bohaté návštěvě těšila adventní
cesta pro děti, která byla připravena
ve spolupráci městského úřadu a střediska
volného času Inspiro jako součást již
tradiční adventní trhové slavnosti. Za nápad,
který se setkal s nadšením malých
i velkých návštěvníků radnice, děkuji paní
tajemnici Ivě Dvořáčkové. A ohromen jsem
byl při pohledu na zbrusu nový tišnovský
betlém, který vytvořili přátelé spolku Art
Periscope z iniciativy pana Zdeňka Jílka.
K zhlédnutí byl nejprve v zasedací místnosti
tišnovské radnice o první prosincové
neděli a také při adventní trhové slavnosti
na tradiční výstavě betlémů v Předklášteří.
Věřím, že udělal radost i Vám.
Přeji Vám krásné vánoční svátky, pohodové
poslední chvíle tohoto roku a také
hodně inspirativních setkání, příjemných
zážitků a především pevné zdraví v roce
2019.

Jiří Dospíšil, starosta Tišnova

foto: archiv MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: