Svoz odpadu o vánočních svátcích a v roce 2019

Svoz odpadu o vánočních svátcích a v roce 2019

Oznamujeme občanům, že v Tišnově o vánočních svátcích
proběhne svoz směsného komunálního odpadu stejně jako
v běžných pracovních dnech. V místních částech Hájek, Hajánky
a Jamné proběhne o svátcích svoz směsného komunálního
odpadu místo pravidelného svozu v úterý 25. 12. až ve čtvrtek
27. 12. 2018. Dále upozorňujeme, že sběrný dvůr města
(Wagnerova 1543) bude uzavřen 24.–26. 12. 2018 a 31. 12.
2018 – 1. 1. 2019. Ostatní dny mezi svátky bude sběrný dvůr
otevřen. Provozní doba sběrného dvora zůstává stejná, tedy
v pondělí a čtvrtek (7.00–17.00 hodin), v úterý, středu a pátek
(7.00–l5.00 hodin) a v sobotu (8.00–l2.00 hodin). Využijte, prosím,
v období svátečních dnů otevíracích hodin dvora a nadměrné
množství papíru a plastů zde předejte.
Svoz odpadu v roce 2019 bude zajišťovat stejně jako vloni
společnost KTS Ekologie s. r. o. Svoz směsného komunálního
odpadu zůstává v Tišnově a místních částech Jamné, Hájek-Hajánky
a Pejškov nezměněn. Svoz probíhá celoročně. V Tišnově
týdně a v místních částech Hájek, Hajánky, Jamné, Pejškov 1×
za 14 dní, a to opět vždy v sudém týdnu v předepsaných dnech
(viz podrobně na webu města).
Svoz bioodpadu bude opět prováděn v lichých týdnech.
Nově bude svoz probíhat ve čtvrtek a v pátek. Ulice svážené
ve středu budou nově sváženy v pátek.
V předepsaných dnech budou sváženy tyto ulice:
čtvrtek: náměstí Komenského, náměstí Míru, Dvořáčkova, Ráboňova,
Parolkova, Na Kukýrně, Halouzkova, Jungmannova,
Radniční, Koráb, Nádražní, Na Zahrádkách, Janáčkova, Klášterská,
Procházkova, náměstí 28. října, U Náhonu, Na Loukách,
Mlýnská, Trmačov, Neumannova, Dlouhá, K Čimperku,
Marie Pavlíkové, Formánkova, Ranného, Valova, Štěpánova,
Brněnská, Horova, Hornická, Halasova, Jamborova, Mánesova,
Hanákova, Na Nové, Mrštíkova, Mahenova, Cihlářská, Trnec,
Těsnohlídkova, U Pily, U Lubě, Lomnická, Králova, Květnická,
Dřínová, Osvobození, Polní. Svoz v těchto ulicích bude probíhat
v termínech: 3. 1., 31. 1., 28. 2., 28. 3., 11. 4., 25. 4., 9. 5.,
23. 5., 6. 6., 20. 6., 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8., 12. 9., 26.
9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12. 2019.
pátek: Wagnerova, Na Mlékárně, Kvapilova, Dvořákova, Majorova,
Hřbitovní, Bezručova, Chodníček, Svatopluka Čecha,
Na Hrádku, Riegrova, Tyršova, Jiráskova, Družstevní, Na Honech,
Nerudova, Drbalova, Černohorská, Na Rybníčku, Husova,
Smíškova, Smetanova, Vrchlického, Havlíčkova, Purkyňova, Alšova,
Hybešova, Erbenova, Máchova, Hynka Bíma, Revoluční,
Dobrovského, U Humpolky, Červený mlýn, Za Mlýnem, U Střelnice, Karasova, U Svratky, Za Krétou, Ostrovec. Svoz v těchto

ulicích bude probíhat v termínech: 4. 1., 1. 2., 1. 3., 29. 3., 12.
4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 5. 7., 19. 7., 2. 8., 16. 8.,
30. 8., 13. 9., 27. 9., 11. 10., 25. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12. 2019.
V období prosinec–březen bude svoz probíhat 1× za měsíc,
duben–listopad 1× za 14 dní. Systém je zajišťován v zástavbě
rodinných domů a nově také v sídlištní zástavbě. Občané,
kteří mají zájem o svoz bioodpadu, si mohou speciální nádobu
na bioodpad (hnědá provětrávaná nádoba na bioodpad) zakoupit
v prodejnách k tomu určených. Nádoby slouží nejenom na bioodpad
ze zahrad, ale především na bioodpad z domácnosti (např.
zbytky ovoce a zeleniny, zvadlé květiny a rostliny z květináčů,
skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, papírové ubrousky,
čajový a kávový odpad). Prosíme občany, kteří mají možnost
kompostovat bioodpad na své zahradě, aby především bioodpad
ze zahrad takto zpracovávali a předcházeli tak vzniku odpadu.
Zcela nepřípustné je ukládání bioodpadu ze zahrad do nádob
na směsný domovní odpad.
Pytlový sběr plastů bude prováděn 1× za 4 týdny, vždy
v úterý v termínech: 1. 1., 29. 1., 26. 2., 26. 3., 23. 4., 21. 5.,
18. 6., 16. 7., 13. 8., 10. 9., 8. 10., 5. 11., 3. 12., 31. 12. 2019.
V těchto dnech budou pytle svezeny z celého města a místních
částí. Pytle umístěte před dům nejpozději v den svozu do 6.30
hodin. V případě, že tento termín propásnete, nedávejte pytle
před dům v jiné dny, ale využijte možnosti odvézt pytle s plasty
na sběrný dvůr města (Wagnerova 1543) kdykoliv v době provozu.
Pytle Vám zde budou samozřejmě načteny.
Nově se bude v roce 2019 vyplácet sleva do výše 50 odevzdaných
pytlů za rok. To znamená, že domácnost, která překročí
limit 50 odevzdaných pytlů za rok, obdrží slevu za 50 pytlů.
I přesto, že tento limit domácnost překročí, tuto službu svozu
od domu bude možné stále využívat, pytle Vám budou i nadále
sváženy. Sleva na poplatku za odpad zůstává stejná jako v roce
předešlém, tedy 6 korun za pytel. Dosud neodevzdané QR kódy
vydané v roce 2018 samozřejmě budou platit i v roce 2019.
Otevírací doba sběrného dvora zůstává stejná jako v roce
2018. V pondělí a ve čtvrtek (7.00–l7.00 hodin), v úterý, středu,
pátek (7.00–l5.00 hodin) a v sobotu (8.00–l2.00 hodin). Zde
můžete odevzdat velkoobjemový směsný odpad, bioodpad, železo,
papír, plasty, nebezpečné odpady, elektrozařízení podléhající
zpětnému odběru a další. K bezplatnému odevzdání pneumatik
využijte pneuservisy, jakožto místa zpětného odběru pneumatik.
Seznam pneuservisů na Tišnovsku naleznete na odkaze: https://
www.eltma.cz/sberna-mista.

Další článek:
Předchozí článek: