My třídíme nejlépe – vítězství v prestižní soutěži

My třídíme nejlépe – vítězství v prestižní soutěži

Občané Tišnova vyhráli v rámci Jihomoravského kraje soutěž
„My třídíme nejlépe“ v kategorii vysloužilých elektrozařízení
mezi obcemi do 10 000 obyvatel. Certifikát od společnosti
Asekol a. s. s finančním darem v hodnotě 18 000 korun převzali
dne 29. listopadu při slavnostním vyhlášení na hradě Špilberk
místostarosta Ing. Václav Šikula a vedoucí odboru Ing. Václav
Drhlík. Tišnováci tedy ve své kategorii v přepočtu na jednoho
obyvatele odevzdali nejvíce drobného elektrozařízení a elektroniky
(PC a TV) do červených kontejnerů rozmístěných po městě
a na sběrném dvoře města.
Děkujeme, že třídíte!

Václav Drhlík, Odbor správy majetku a komunálních služeb

 

Další článek:
Předchozí článek: