Společné prohlášení k záměru výstavby v areálu bývalé pily v Tišnově

Společné prohlášení k záměru výstavby v areálu bývalé pily v Tišnově

Zastupitelstvo města Tišnova vzalo dne 23. července 2018 na vědomí územní studii přestavbové plochy P5 v lokalitě Pod Klucaninou – ulice Brněnská (areál bývalé pily). Podle této územní studie (dostupná na http://materialy.tisnov.cz/2018/4) bude v následujících měsících připravován projekt výstavby bytových domů, který bude zároveň plně v souladu s platným územním plánem města Tišnova.

V návaznosti na jednání zastupitelstva, obav občanů bydlících v sousedství tohoto areálu a také zavádějících a účelově šířených informací proběhlo v uplynulých dnech jednání majitele pozemku a budoucího investora s vedením města Tišnova. Výstupem tohoto jednání jsou následující ujištění investora pro obyvatele města:

  • Záměr výstavby je plně v souladu s veřejně dostupnou kupní smlouvou, kterou současný majitel pozemku uzavřel v roce 2009 s bývalým majitelem. V ní je konkrétně uvedeno: „Kupující prohlašuje a prodávající bere na vědomí, že záměrem kupujícího je vybudovat na předmětných pozemcích polyfunkční domy s bytovými a nebytovými jednotkami a bytové domy o minimálně třech nadzemních podlažích…“.
  • V lokalitě nevznikne v žádném případě výstavba bytů určená pro nízkopříjmové rodiny nebo ohrožené sociální skupiny, ale vznikne zde výstavba bytových domů pro nadstandardní bydlení.
  • Pro výstavbu nebudou čerpány dotace na sociální či podobné bydlení, ale celý projekt bude hrazen výhradně z rozpočtových prostředků investora.
  • Investor nevlastní bytové domy s tzv. nepřizpůsobivými obyvateli v jiných lokalitách a rozhodně tedy není jeho záměrem tyto obyvatele přestěhovat na území města Tišnova.
  • Investor počítá s vybudováním komerčních prostor, které budou po jejich vybudování nabídnuty k využití provozovatelům obchodů s potravinami a základních služeb, s cílem vhodně vylepšit nabídku těchto služeb v této části města.

Vedení města Tišnova považuje za všeobecně prospěšné, že se podařilo změnit původní záměr investora na vybudování osmipodlažních bytových domů a velkého nákupního centra se značným dopravním zatížením v již tak velmi exponované křižovatce ulic Brněnská a Olbrachtova.

Jiří Dospíšil, starosta města Tišnova

Ing. Milan Pangrác, majitel pozemku

ilustrační foto

Další článek:
Předchozí článek: