Slovo starosty

Slovo starosty

Milí Tišnováci,

dovolte mi pozdravit vás v období konce letošních prázdnin a také léta, v němž nás sluníčko svými paprsky obdařovalo až příliš. Koupaliště v srpnu „praskalo ve švech“ a soudě dle ohlasů návštěvníků panovala s jeho provozem spokojenost, což je potěšitelné. Horší to měli zahrádkáři a ti z nás, kteří tolik sluníčka zase nemusí. V každém případě věřím, že jsme si dokázali odpočinout a odnášíme si spoustu prázdninových a dovolenkových zážitků.

Září bude posledním měsícem volebního období 2014 – 2018, v němž jsem měl tu čest stát v čele našeho města. Rád bych v této souvislosti vyslovil upřímné poděkování členkám a členům zastupitelstva, členům komisí a výborů a také pracovníkům městského úřadu a příspěvkových organizací města za jejich práci.

Děkuji též vám, kteří jste se podíleli, ať už více či méně aktivně, na bohatém dění v našem městě. A že jsme toho zažili! Vážím si všech vašich konstruktivních podnětů a děkuji také za hlasy kritické, které vždy nutí k pochybnostem a zamyšlení. Věřte, že jsme se z plných sil snažili pracovat pro vás. Jistě se ne vše podařilo úplně podle představ, ale myslím, že na mnoha místech ve městě, a nejen na nich, je vidět posun vpřed.

V říjnových volbách se bude o vaše hlasy ucházet celkem 9 kandidujících subjektů, což je o dva méně než v roce 2014. V každém případě je z čeho vybírat. Jsem si jist, že si dokážete sami udělat názor na to, koho volit. Dovolím si na vás jen apelovat, abyste přišli k volbám a vyjádřili svůj názor. Je to důležité, neboť společně rozhodneme o správě našeho města po dobu dalších čtyř let.

Úspěšné zvládnutí nástrah pracovních a prvních školních dní, dobrou náladu a také šťastnou ruku v komunálních volbách vám přeje

Jiří Dospíšil

Další článek:
Předchozí článek: