AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY TIŠNOV

AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY TIŠNOV

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU – zimní semestr 2018/2019

Městská knihovna vyhlašuje pro blížící se zimní semestr (říjen–leden) nové cykly přednášek.

Zájemci o přednášky UVČ se musí přihlásit osobně do 26. 9. 2018 v Městské knihovně.

Na kurz „Šance pro oči“ se přihlašujte na https://www.opravdovysvet.cz/sance-pro-oci-kurzy-zlepseni-zraku/

 

800 LET FARNOSTI SV. VÁCLAVA V TIŠNOVĚ

Tišnovský chrám sv. Václava a s ním i celá farnost si v těchto letech připomínají již osm set let od svého založení.

Přednáší: Ing. Jan Kos

Zahájení: pondělí 8. 10. 2018 v 16:45

 

JAK NA STRES, aneb techniky, které nás učí obnovit harmonii těla a duše

Cyklus přednášek se věnuje hlavním životním tématům, která mohou stres vytvářet.  Zahrnuje i techniky a cvičení, které dokáží obnovit a podpořit duševní i fyzické zdraví.

Přednáší: Alena Navrátilová

Zahájení: středa 3. 10. 2018 v 16:45

 

ŠANCE PRO OČI – Kurz zlepšení zraku a udržení zdravých očí

Naše oko je víc než jen zrakový orgán. Naše oko jsme my, náš život, naše oko je spojení se světem okolo. V rámci kurzu se pracuje s mnoha pomůckami. V žádném případě nezůstáváme u oční jógy a jednoduchých cviků. Celý kurz je pestrý, přináší mnoho nových informací, přístupů a vhledů k našim očím.

Přihlašování na: https://www.opravdovysvet.cz/sance-pro-oci-kurzy-zlepseni-zraku/

Přednáší: Mgr. Martina Bajerová Šopfová

Zahájení: pondělí 1. 10. 2018 v 17:30

 

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU – zimní semestr 2018/2019

Zájemci o přednášky VU3V se musí přihlásit osobně do 26. 9. 2018 v Městské knihovně.

ČESKÉ DĚJINY A JEJICH SOUVISLOSTI II.

Ve druhém semestru kurzu České dějiny v souvislostech Univerzity třetího věku se budeme zabývat českými dějinami od 15. do 19. století. Šest přednášek nás provede základními etapami českých dějin, dDovedou nás až na práh moderní občanské společnosti a k motivům vzniku Československé republiky.

Zahájení: úterý 2. 10. 2018 v 9:30

 

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

ACH, TA MOJE HLAVA!!!

Lekce trénování paměti pro začátečníky i pokročilé procvičí vaše mozkové závity.

Zahájení: úterý 9. 10. 2018 v 9:00 (pokročilí) v 10:30 (začátečníci)

Zájemci o přednášky Trénování paměti se musí přihlásit osobně do 26. 9. 2018 v Městské knihovně.

 

PŘEDNÁŠKA

ŠANCE PRO OČI – zlepšení Vašeho zraku

Mgr. Martina Bajerová Šopfová

  1. 9. 2018 v 18:00

přednáška a zkrácená ukázková lekce zdarma

UVOLNĚNÍ A RELAXACE SVALŮ – pouze tehdy, pokud je naše tělo uvolněné, může krev v těle volně cirkulovat. Kyslík je přiváděn do všech tkání. I tato na první pohled bezvýznamná věc, může naprosto zásadně ovlivnit zdraví našeho těla. Naše oči ovládá množství svalů, které jsou kvůli dlouhodobému sledování monitorů, televize, mobilů ztuhlé. Ztuhlý oční sval může způsobovat deformace oční bulvy, bolesti, řezání, pálení očí, krátkozrakost i dalekozrakost a další neduhy.

POSILOVÁNÍ OČNÍCH SVALŮ – moderní doba a způsob života v dnešním světě zapříčiňuje, že naše oči mají velmi omezenou pohyblivost, nevyužíváme celého rozsahu možných pohybů. Naše oční svaly jsou tedy nejen ztuhlé ale také ochablé.

PRÁCE S DOMINANTNÍM OKEM – tato problematika je velmi podceňovaná a taktéž má velký vliv na zrakové schopnosti našich očí. Určíme si dominantní oko a vysvětlíme si, do jaké míry přebírá nad druhým okem své velení.

 

ROK S PROŽITKEM 2018

DRAMATERAPIE – Mgr. Jan Veselý PhD.

  1. 9. 2018 v 17:00

Co je to dramaterapie? Účastníkům bude představeno, jak je prožívání vlastního těla důležité, a jak je potřeba ho rozvíjet a podpořit. Prakticky zažijete práci s metaforou a příběhem, ukázky technik, které vedou k redukci tenze, rozvoji empatie, kreativity, k tělesné aktivaci klientů a k sebepoznání. Nejsou potřeba žádné vstupní předpoklady, stačí pouze vaše zvědavost zažít a dozvědět se něco nového.

Vstupné: 50,-Kč

Počet míst je omezen, vstupenky zakoupíte v Městské knihovně Tišnov vždy v půjčovní době.

Více na stránkách http://www.mktisnov.cz/rok-s-prozitkem-2018/

 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

LOVCI PEREL 2018/2019

  1. 9. 2018

Městská knihovna Tišnov pořádá čtvrtý ročník celoroční soutěže „Lovci perel“. Přihlašovat se můžete od 3. 9. 2018. Lovit perličky budeme do konce školního roku, tj. do 28. 6. 2019. Knížky perlorodky budou označeny následovně: „PERLORODKA 2018“.

 

HRAVĚ – ZDRAVĚ

září–listopad

Zveme vás na zdravotně výchovný program, který probíhá pod záštitou Centra podpory veřejného zdraví, dislokovaného pracoviště Brno. Pod vedením odborných pracovníků SZÚ se uskuteční následující akce:

Prevence kouření – předškolní děti MŠ

  1. 9. 2018 v 10:00

Maňáskové divadelní představení Cigareta Retka je zaměřené na primární prevenci kouření s cílem oddálit první zkušenost s aktivním kouřením a nabádá děti, aby se nestaly závislé a nekouřily ani pasivně. Na pohádku navazuje doprovodná beseda.  Akce probíhá v rámci Národního programu zdraví – Projekty podpory zdraví MZ ČR.

Další článek:
Předchozí článek: