Přijďte se bavit do Galerie Josefa Jambora

Přijďte se bavit do Galerie Josefa Jambora

Galerie Josefa Jambora od ledna 2018 připravuje k výstavám různé doprovodné programy. Programy jsou určené pro širokou veřejnost všech věkových kategorií, od nejmladších dětí (od 2 let) až po seniorský věk, a propojují poznávání a zábavu.

Cílem těchto programů je kontakt s výtvarnými díly, možnost aktivního vnímání a poznávání umění a rozvíjení estetického vnímání a fantazie. Nedílnou součástí je snaha o vytvoření vztahu k místní kulturní instituci, kvalitní trávení volného času, rozvíjení dovedností, komunikace anebo rozšiřování poznatků a zkušeností.

Nejpočetnější skupinou návštěvníků edukačních (vzdělávacích) programů jsou školní třídy. Galerie Josefa Jambora má ve své nabídce programy pro mateřské, základní i střední školy, které vede zkušená lektorka Mgr. Radka Kaclerová. Všechny programy nabízí galerie i v anglickém jazyce. Program tedy mohu využít také vyučující anglického jazyka, případně lze uplatnit mezipředmětovou vazbu s výtvarnou výchovou.

Dalšími velmi oblíbenými programy jsou víkendové ateliéry pro rodiny s dětmi. Děti si v rámci dopoledne formou hry mohou zdokonalit praktické dovednosti (stříhání, lepení, kreslení, malování a jiné). Programem provází Mgr. Magda Strouhalová nebo Bc. Lucie Zamazalová.

Během letních prázdnin se konají příměstské tábory Art Camp s výtvarným programem inspirované aktuální výstavou. Art Camp probíhá v prostorách galerie, přilehlé zahradě i blízkém okolí pod vedením lektorů Mgr. Tomáše Rybníčka nebo Mgr. Radky Kaclerové.

V případě zájmu velmi rádi zodpovíme Vaše otázky a poskytneme další informace,

e-mail: lektor.galerie@kulturatisnov.cz, telefon: 730 167 598, adresa: Galerie Josefa Jambora, Brněnská 475, 666 01 Tišnov.

Magda Strouhalová

Foto: Andrea Bratrů Velnerová

Další článek:
Předchozí článek: