Děti ani dospělí se nemusí v galerii bát tvořit

Děti ani dospělí se nemusí v galerii bát tvořit

Úspěšnou výstavu Petra Kvíčaly Ornament krajiny prodloužíme na konci září o dva týdny, a to do neděle 14. října, kdy se v galerii uskuteční od 16 hodin derniéra výstavy za účasti jejích dvou hlavních aktérů – Petra Kvíčaly a Ondřeje Chrobáka. Jejich dialog a rozhovor s publikem budou obměnou tradiční komentované prohlídky.

Doprovodné programy pro školy

Na září a první polovinu října připravila Radka Kaclerová k výstavě Petra Kvíčaly dva doprovodné programy. Děti z mateřských škol a žáci 1. stupně ZŠ mohou navštívit její program s názvem Vlnit se v rytmu čar. Návštěvníci galerie se během pořadu promění v prehistorické lovce a sběrače. Prozkoumají výstavu obrazů Petra Kvíčaly a z ulovených a sesbíraných prvků sestaví vzorník tvarů z přírodních materiálů: vlnovku, kruh, spirálu, kříž, čtverec, trojúhelník. Budou je vyšívat tužkou na papír, až vzniknou jedinečné krajky. Inspirují se oblohou nad galerijní zahradou anebo zavzpomínají na proudící prázdninový potůček. Jejich prsty vyčarují makarony a jako jeskynní lidé zaznamenají rytmus ubíhajících mraků nebo rytmus vln na vodní hladině. Namalují si barevný totem technikou tisku z koláže nebo abstraktní obrysy vlastní krajiny samolepící páskou.

 

Druhou cílovou skupinu návštěvníků galerie tvoří žáci 2. stupně ZŠ a studenti gymnázií a SŠ. Pro ně Radka Kaclerová připravila pořad, který nazvala Hledej rád řád! Řádně i neřádně! Vstupem do galerie získají účastníci program jednu velmi zvláštní schopnost! Budou rozumět jazyku ornamentu ornare a budou moci hledat řád za věcmi. Nejdříve stanou tváří v tvář výtvarným prvkům z krajin malíře Petra Kvíčaly. Naleznou fascinující vzorník tvarů, které si vyzkouší malířsky tkát a vyšívat na papír. Dozví se, jak se vyvíjel ornament v dějinách výtvarného umění, a také to, že byl ornament v umění počátkem 20. století prohlášen za zločin. Vyzkouší si metodu malby, která je Petru Kvíčalovi vlastní: abstraktní geometrii a nekonečné kombinační možnosti jejích tvarů. Vytvoří obraz vlastní netradiční krajiny pomocí papírové samolepící pásky. Poznají, jaký optický efekt vznikne střídáním diagonál a horizontal. Je kopec “půlvlnovka”? Jaký rytmus má opakovaný pohyb vln, mraků na obloze, naše dýchání, pravidelné střídání noci a dne? Kdo hledá, najde!

 

Výukové programy Radky Kaclerové v Galerii JJ obsahují prvky dramatické výchovy v návaznosti na výtvarné aktivity. Podporují posilování komunikativní kompetence, kompetence k řešení problémů a kritické uvažování. Rozvíjejí smyslovou citlivost a uplatňování subjektivity. Reflektují průřezové téma Osobnostní a sociální výchova. Dotýkají se vzdělávacích oblastí Výtvarná výchova, Člověk a společnost, Umění a kultura a Jazyk a jazyková komunikace. Oba programy nabízíme i v anglickém jazyce! Jsou vhodné pro procvičení slovní zásoby a osvojení nových slovíček ze světa umění.

 

Jambor se vrací

Ačkoliv sbírka uměleckých děl Josefa Jambora (a jeho přátel ze SVUM) opustila koncem roku výstavní sály muzea, aby byla přemístěna do Jamborova domu, než bude koncem října otevřena Jamborova expozice v galerii, vrací se Josef Jambor na čas opět do muzea počátkem září tématickou výstavou na téma Houby. Vlastníte-li Jamborovo zátiší s houbařskými motivy, které jste ochotni pro výstavu zapůjčit, prosíme Vás, abyste se co nejdříve ozvali do muzea na tel.: 777 506 019 nebo do galerie na tel.: 778 498 589.

 

Malířský dialog s architekturou pro děti od 4 do 12 let a jejich rodiče připravila na neděli 30. září od 10 do 12 hodin lektorka Lucie Zamazalová. Účastníci kurzu se seznámí s obrazy, v nichž se Petr Kvíčala zabývá ornamentem jako samostatným výtvarným prvkem. Nyní nás čeká setkání s dalším rozměrem umělcovy práce. Jsou to jeho malířské zásahy do architektury. Jak fungují barvy a ornament v prostoru? Jste srdečně zváni na výtvarný ateliér. Neboj se a tvoř!

Veškeré dotazy k programům galerie rádi zodpovíme telefonicky nebo mailem, adresa: galerie@kulturatisnov.cz

Marta Sylvestrová

Foto: Andrea Bratrů Velnerová

Další článek:
Předchozí článek: