Vzpomínka na Ing. Antonína Frankeho, CSc.

Vzpomínka na Ing. Antonína Frankeho, CSc.

Dne 2. června 2018 po těžké nemoci zemřel  ve věku nedožitých 84 letech Ing. Antonín Franke, CSc. Byl to tišnovský rodák, syn Antonína Frankeho, hoteliéra v Tišnově.

Poznal jsem ho začátkem devadesátých let minulého století, kdy se manželé Frankeovi vrátili do Tišnova. Jednou jsem při návštěvě na zahradě Villy Franke vyslovil přání vydávat časopis o Tišnově a jeho obyvatelích, který by zaznamenal dění v Tišnově v 1. polovině 20. století. Tato myšlenka získala okamžitou podporu manželů Frankeových. Ing. Antonín Franke pracoval jako expert na otázky cestovního ruchu, byl také vysokoškolským pedagogem, autorem odborných a vědeckých prací. Jeho žena Ing. Petra Frankeová byla redaktorkou s mnohaletou praxí a měla zkušenosti s vydáváním časopisů. Oba byli zkušení profesionálové.

Společně s Ing. Antonínem Frankem jsem založil Spolek Fotorevue – občanské sdružení. Získali jsme pro spolupráci PhDr. Karla Fice, CSc., jazykovědce a kronikáře, fotografa Pavla Smékala, PhDr. Josefa Zacpala z Okresního muzea Brno – venkov a pana učitele Leoše Malce. Projekt byl stanoven na vydání 10 čísel během 5 let. Postupně se shromažďovaly materiály z archivu muzea, archivu fotografií Pavla Smékala, archivu rodiny Frankeových, archivu rodiny Moukových atd. Poslední číslo Fotorevue vyšlo v květnu v roce 1999. Cíle bylo dosaženo a tišnovské veřejnosti byla předána výpravná publikace o 440 stranách, kterou se nemůže pochlubit žádné město srovnatelné s Tišnovem.

Ing. Antonín Franke, CSc. v posledním čísle napsal: „Úspěšná realizace 10 čísel výpravné Tišnov Fotorevue je podle mého soudu velmi hezkým příkladem občanské iniciativy, kdy za finanční pomoci privátního sektoru a vysoce odborné spolupráce skupinky nadšenců vzniklo nevšední dílo nadčasového významu.“

S Ing. Antonínem Frankem, CSc. jsem spolupracoval také na přípravě výstav, které byly pořádány v nově vybudované Galerii Diana. Jednalo se převážně o výstavy s tematikou Tišnov a Tišnováci. Například Tišnov očima malířů, Tišnov na starých fotografiích, Tisíc pohledů na Tišnov – pohlednice a další. Práce s Ing. Antonínem Frankem, CSc. byla příkladná. Byl vždy velmi dobře odborně připraven, využíval svých mnohaletých zkušeností a byl společně se svojí  ženou vůdčí osobností naší skupiny. Jsem rád, že jsem se této práce mohl zúčastnit.

Ing. Antonín Franke, CSc. byl velká osobnost, miloval svoje město a jeho občany. Čest jeho památce.

MVDr. Jiří Mouka

Foto: archiv Vysoké školy hotelové v Praze.

Další článek:
Předchozí článek: