PRÁZDNINOVÉ KALENDÁRIUM TIŠNOVSKA

PRÁZDNINOVÉ KALENDÁRIUM TIŠNOVSKA

Č E R V E N E C

 1. ČERVENCE

PŘED 30 LETY

V sobotu 2. července 1988 se narodila Jana Šikulová, pozdější reprezentantka České republiky ve sportovní gymnastice. I v době vrcholné sportovní kariéry byly jejím trvalým bydlištěm nedaleké Hradčany. Zúčastnila se s úspěchem mnoha závodů světového poháru, v roce 2006 získala na mistrovství Evropy v řeckém Volosu stříbrnou medaili za cvičení na bradlech. Před čtyřmi lety ukončila magisterské vzdělání na Fakultě sportovních studií brněnské Masarykovy univerzity. Po skončení závodní dráhy dostala nabídku na trenérskou práci ve Švýcarsku. V loňském roce se již jako Jana Záhlavová Šikulová stala maminkou dcerky.

 1. ČERVENCE

PŘED 65 LETY

V pátek 3. července 1953 vyjel z Tišnova první vlak po nové trati přes Křižanov do Žďáru nad Sázavou. Zpočátku byl provoz pouze jednokolejný, později byla trať postupně zdvoukolejněna – nejprve v roce 1956 do Řikonína, v roce 1959 pak konečně po celé délce z Brna až do Havlíčkova Brodu.

 1. ČERVENCE

PŘED 125 LETY

V pátek 7. července 1893 vypukl neopatrností dětí v Deblíně velký požár. Během krátké chvíle bylo v plamenech 26 domů, 12 stodol a jedna kůlna. Díky obrovskému úsilí hasičů mimo jiné až z Lažánek, Osové Bítýšky či Velké Bíteše se podařilo zabránit dalšímu šíření ohně a několik domů zachránit. Podrobnou zprávu o tomto neštěstí přinesly o pět dnů později Moravské noviny, které mimo jiné napsaly: „Vylíčit bídu nemožno. Někteří vyvázli jenom svým životem, jiným, kteří nemají rolí a jichž je v této části obce většina, nezbývá leč hůl žebrácká…“

PŘED 30 LETY

Ve čtvrtek 7. července 1988 zemřel na svém mlýně v Prudké akademický malíř Bohumír Matal. Narodil se 16. 1. 1922 v Brně, v roce 1942 absolvoval Školu uměleckých řemesel. Poté odešel do Prahy ke kreslenému filmu, ale brzy byl zatčen a odvezen do pracovního tábora Lohbruck, odkud se mu podařilo v roce 1945 uprchnout. Po válce žil v Bílovicích nad Svitavou a stal se členem několika uměleckých skupin. Významným byl pro něj rok 1966, kdy byl vybrán na výstavu mladého československého umění v Paříži. V roce 1970 koupil mlýn v Prudké u Doubravníka a odstěhoval se do něj se svou druhou ženou Lenkou. Za normalizace měl potíže s výstavní činností; velkou výstavu, kterou zahajoval Miroslav Horníček, mu v roce 1983 připravil Klub přátel výtvarného umění v Tišnově. U nás vystavoval naposledy na přelomu let 2011-12, velkou akci tehdy uspořádalo Podhorácké muzeum v Předklášteří pod názvem Bohumír Matal a mlýn v Prudké.

 1. ČERVENCE

PŘED 70 LETY

Ve čtvrtek 8. července 1948 zemřel Josef Fic, bývalý ředitel zdejší měšťanské dívčí školy a autor sbírky pověstí Od Pernštejna k Veveří. Narodil se 6. 4. 1888 ve Svatoslavi, od roku 1921 žil v Tišnově. Působil též jako předseda správy místních obecních a měšťanských škol, navíc byl jednatelem nově ustaveného stavebního družstva. Pověsti z jeho sbírky jsou obsaženy i v knize Z kraje od Pernštejna k Veveří, uspořádané jeho jmenovcem Karlem v roce 1995 a doplněné ilustracemi Stanislava Bělíka.

 1. ČERVENCE

PŘED 85 LETY

V neděli 9. července 1933 byla v místě někdejšího nárožního domu s hotelem U zlatého jelena v souběhu Dvořáčkovy ulice a Palackého (dnes Komenského) náměstí slavnostně otevřena nová budova Spořitelny města Tišnova podle projektu architektů Bohuslava Fuchse a Jindřicha Kumpošta. Její výstavbě „padly za oběť“ i nedaleké legendární masné krámy. Byla realizována nákladem 2,24 miliónu Kč, její řešení navazovalo na Podrobný upravovací plán města Tišnova z roku 1930. V současnosti v ní sídlí zdejší pobočka Komerční banky, přičemž budova je dodnes reprezentativní ukázkou zralého českého funkcionalismu počátku 30. let minulého století.

 1. ČERVENCE

PŘED 230 LETY

Ve čtvrtek 10. července 1788 byl v Tišnově zřízen regulovaný magistrát. Do té doby spravovala městečko městská rada, tvořená muži z předních tišnovských rodin v čele s primátorem a každý měsíc obměňovaným purkmistrem. Funkce primátora byla nyní zrušena a v čele magistrátu stanul purkmistr; prvním radním byl syndik, který v radě současně zastupoval stát. Magistrát byl pro obyvatele města rovněž první soudní instancí. Státní správu i soudní agendu vykonávali nově dosazení placení úředníci, teprve zbývající – zejména hospodářské – záležitosti řešili zástupci obce. Prvním purkmistrem se stal Ondřej Vašinec, který na tomto postu působil do roku 1805. Teprve tímto dnem se Tišnov stal skutečným městem, do té doby si tak sice říkal, ale de facto jím ještě nebyl.

PŘED 15 LETY

Ve čtvrtek 10. července 2003 tragicky zahynula Leona Střelecká. Vnučka doubravnického malíře Stanislava Bělíka se narodila 14. 3. 1978, v Tišnově navštěvovala výtvarný obor tehdejší Lidové školy umění, po dalších studiích se stala absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v oboru speciální pedagogika – výtvarná výchova. Započatá dráha talentované výtvarnice, která se věnovala například i malbě na hedvábí nebo umělecké batice, se bohužel nedočkala svého naplnění, osudným se jí stala její záliba ve vysokohorské turistice: zemřela spolu s Martinem Douškem z Hradčan a dalšími kamarády Lenkou Pazourkovou a Michalem Němcem při nehodě na kavkazské hoře Elbrus.

 1. ČERVENCE

PŘED 110 LETY

V neděli 19. července 1908 byla tehdejšímu tišnovskému sboru dobrovolných hasičů předána do užívání nová požární zbrojnice na Riegrově ulici. Obsahovala tři velké garáže, místnost pro uložení výstroje a výzbroje a také zkušebnu hasičské hudby. Slavnost předání začala dopoledne na hřišti u sokolovny, kde se po uvítání hostů uskutečnila přednáška „O úkolech hasičstva v době nynější“. Odpoledne se konal výlet od hasičky do městského parku, kde byl na programu koncert městské hudby za řízení kapelníka Opočenského, vystoupila známá dvojice komiků Václav Major-Antonín Mouka a nechyběla ani zábavná pošta, střelnice či bufet. Vstupenka na výletiště stála 32 haléřů. Dnes v uvedených prostorách na Riegrově ulici sídlí středisko volného času Inspiro.

PŘED 20 LETY

V neděli 19. července 1998 přijel do Tišnova Robert Beach, poručík a navigátor osmičlenné posádky amerického zásobovacího letounu B24 sestřeleného u Lažánek v dubnu 1945. Z hořícího letounu tehdy právě on vyskočil jako poslední. Při své návštěvě se na Tišnovsku zdržel čtyři dny; na místě mezi Tišnovem a obcí Hradčany, kam letoun tehdy dopadl, obdržel na památku několik zbytků letadla nalezených pomocí indikátoru kovů, byl přijat na radnici a setkal se i s dosud žijícími partyzány Milošem Dostálem a Jaroslavem Skoupým, kteří jednu ze skupin posádky zachránili před německým zajetím a skrývali ji na různých místech až do konce války. Následně navštívil i Podhorácké muzeum v Předklášteří a další okolí města.

 1. ČERVENCE

PŘED 145 LETY

Ve středu 23. července 1873 se narodila Anna Schillerová, později provdaná Drbalová, významná kulturní a tělovýchovná pracovnice našeho města. V Tišnově nastoupila v roce 1894 jako mladá učitelka, již o tři roky později se svým manželem Josefem založila při tělocvičné jednotě Sokol ženský odbor, pár let poté také odbočku Organizace pokrokových žen moravských. V létech 1916-17 byla pro rusofilství vězněna v rakouských káznicích. Široce se věnovala rovněž péči o děti, mimo jiné založila v roce 1932 letní tábor Šárka v malebném údolí Svratky.  

PŘED 45 LETY

V pondělí 23. července 1973 zemřel Viktor Továrek, mezi přáteli přezdívaný Šóšin. Narodil se 10. 11. 1899, už od dvacátých let minulého století patřil mezi aktivní účastníky tišnovského kulturního dění. Zvláště záslužná byla jeho péče o odkaz jeho přítele Josefa Jambora městu Tišnovu.  V roce 1967 byl po Janu Hájkovi pověřen vedením městské kroniky, ale koncem roku 1971 byl nucen ze zdravotních důvodů na tuto práci rezignovat.

 1. ČERVENCE

PŘED 105 LETY

V sobotu 26. července 1913 obdržel pozdější Tišnovák, stavební asistent Arnošt Gottwald svůj první řidičský průkaz. Narodil se 13. 9. 1885 v Ruprechtově u Vyškova, od roku 1911 jezdil načerno na motocyklu a uvedeného dne pak byl oficiálně uznán „způsobilým ku samostatnému řízení vícekolejných motorových kol s motory výbušnými“. Jeho prvním vozidlem byl ojetý motocykl značky Puch, poté si koupil automobil Adler, podobný spíše kočáru než motorovému stroji. Následovala auta Indian, Praga, Piccola, Popular či Jawa, po druhé světové válce získal ojetou Tatru 57 SPZ BO-58-01 a s ní jezdil až do své smrti 10. 3. 1981, kdy nepřežil komplikace spojené s chřipkou. V té době o něm televize připravovala reportáž jako o nejstarším jezdícím řidiči v Evropě.

S R P E N

 1. SRPNA

PŘED 125 LETY

V neděli 6. srpna 1893 byla v Tišnově zahájena národopisná výstava, která představila kompletní obraz Tišnovska po stránce hospodářské, kulturní a národopisné. Velkoryse pojatá akce, zahrnující tehdejší brněnský okres, trvala plných čtrnáct dnů, zahajovacího dne se zúčastnila dokonce slavná Kmochova dechová kapela z Kolína. Návštěvníci mohli shlédnout nejen úspěchy zdejšího podnikání, ale také předměty patřící odedávna ke svátečnímu i každodennímu životu. Mnohé z nich se pak díky osvětové péči národopisců staly základem sbírek později založeného okresního muzea, vinou druhé světové války se z nich ale dodnes zachovaly jen malé části.

 1. SRPNA

PŘED 115 LETY

Ve středu 19. srpna 1903 se v Brně narodila Vilma Karasová, dcera tišnovského rodáka, spisovatele Josefa Františka Karase. Od roku 1911 žila s rodiči na Valašsku; v roce 1931 se provdala za řezníka Františka Volka, kterému nejprve pomáhala s jeho živností, později pracovala jako vedoucí prodejny textilu v Hutisku-Solanci. Systematicky se věnovala tradicím a lidové kultuře valašského kraje: v lokálním tisku vycházely její povídky, napsala několik her pro ostravský rozhlas, v roce 1970 byla spoluzakladatelkou dětského národopisného souboru Soláněk. Zemřela 3. 9. 1999 ve Valašském Meziříčí, je společně s otcem pohřbena na Valašském Slavíně v Rožnově pod Radhoštěm.

 1. SRPNA

PŘED 75 LETY

V sobotu 21. srpna 1943 zahynul nad Biskajským zálivem asi 50 kilometrů od ostrovů Scilly rotný Josef Felkl, příslušník anglického královského letectva RAF. Narodil se 21. 2. 1916 v Deblíně v rodině venkovského ševce, jako osmnáctiletý se přihlásil k letectvu, ale nebyl přijat. Po prvním neúspěšném pokusu uprchnout počátkem války z německého Bremerhavenu do Anglie či Francie se vypravil v lednu 1940 přes Vlárský průsmyk na Slovensko a odtud se postupně dostal až do Budapešti, Záhřebu a Bejrútu. Na palubě francouzské lodi pak dorazil do Marseille, po kapitulaci Francie se přesunul do Anglie, kde byl nejprve členem pěšího praporu pozemního vojska. V rámci RAF sloužil od března 1943 u 311. československé bombardovací peruti. V uvedený den byl letoun velitele perutě sestřelen nepřítelem a v boji zahynula celá osmičlenná posádka, v níž byl kromě deblínského rodáka mimo jiné také boxerský vicemistr světa Vilém Jakš. Felklovo jméno je uvedeno na památníku letců v Runnymede západně od Londýna.

 1. SRPNA

PŘED 595 LETY

 1. srpna 1423 vyšel v Norimberku výnos císaře Zikmunda, jímž byla různým církevním institucím včetně kláštera Porta coeli zrušena povinnost darů a zástav, které císař dosud z majetku konventů rozdával při obraně proti husitským „kacířům“. Abatyši a klášterním sestrám bylo dovoleno, aby si samy mohly zvolit své pomocníky a ochránce, vykonávající tzv. opravu kláštera, což před vydáním výnosu činil některý z moravských pánů blízkých císaři.

26. SRPNA

PŘED 25 LETY

Ve čtvrtek 26. srpna 1993 byl za účasti špičkových interpretů žánru zahájen rozsáhlý třídenní festival Folk Tišnov ´93, který se konal v prostorách letního kina, sokolovny, Městského kulturního střediska a koupaliště. Výčet jmen uvedených v programu akce před jeho zahájením byl obdivuhodný: Paleček & Janík, Vlasta Redl, Zuzana Homolová, Wabi Daněk, Jaromír Nohavica, Robert Křesťan, Žalman a spol, Hana a Petr Ulrychovi, Pavel Dobeš, Slávek Janoušek, Jan Vyčítal s Greenhorns, bratři Nedvědovi, Nerez, Hradišťan, Karel Kryl a řada dalších. Záznam z akce vysílala i Česká televize, vystoupení Pavlíny Jíšové a Michala Tučného (vůbec poslední živě v ČT) je dodnes k nalezení na YouTube.

 1. SRPNA

PŘED 35 LETY

Ve středu 31. srpna 1983 byla slavnostně otevřena nová základní škola na náměstí 28. října. Ceremoniálu se zúčastnilo tehdejší vedení města v čele s předsedou Městského národního výboru Karlem Součkem, představitelé kraje, okresu a také firem, které se na výstavbě školy podílely. Po přestřižení pásky byly klíče od školy symbolicky předány jejímu prvnímu řediteli Josefu Hořejšovi. Nová škola měla 27 tříd, 2 tělocvičny, 9 dalších odborných učeben, prostory pro školní družinu, moderně vybavenou kuchyni a žákovskou jídelnu. Náklady na vybudování školy činily více než 30 miliónů tehdejších Kčs.

Václav Seyfert, redaktor TN

Foto: Jana Šikulová (vlevo) se stříbrnou medailí z mistrovství Evropy 2006. Uprostřed vítězná Britka Elisabeth Tweedle, vpravo bronzová Španělka Lenika de Simone. Autor snímku: Zdenka Cimická

 

Další článek:
Předchozí článek: