Vítání nových občánků města Tišnova

Vítání nových občánků města Tišnova

Dne 8. června 2018 byly slavnostně přivítány tyto děti narozené začátkem roku 2018:

Mikuláš Kreps

Eliška Přichystalová

Elena Švarcová

Beáta Žalčíková

Markéta Čermáková

Natálie Malíková

Veronika Konečná

Julie Procházková

Gita Kroupová

Štěpán Schulz

Michal Pavuk

Adam Kovařík

Matyáš Sperát

Marie Nováková

Adéla Odehnalová

David Duchoň

Vojtěch Baláš

Filip Baláž

Klára Taušová

David Kopečný

Gabriela Sobotková

Anastazie Weiglová

Mikuláš Hamerník

Dětem i jejich rodičům přejeme krásný a spokojený život ve městě Tišnově.

Další slavnostní obřady Vítání občánků proběhnou na podzim 2018.

(rodičům dětí budou v dostatečném časovém předstihu zaslány pozvánky)

 

Dagmar Dvořáková, tajemnice Komise pro občanské záležitosti Rady města Tišnova

Ilustrační foto

 

Další článek:
Předchozí článek: