Hojnost. Kdo jsme?

Hojnost. Kdo jsme?

Víte, odkud pochází jídlo, které jíte každý den? Co všechno obsahuje, kde vyrostlo, kde bylo zpracováno a jakou cestu do vaší lednice urazilo? Představte si, že máte opravdovou kontrolu nad tím, co jíte. Znáte farmáře, který jídlo vypěstoval. Jste si jistí, že sami sobě nebo svým dětem nedáváte nic, co by mohlo škodit zdraví. A že vaše jídlo neohrožuje prostředí, ve kterém žijete. Pokud se vám to nezdá jako nedostižná utopie, ale spíše jako společný cíl, na němž stojí za to pracovat, pak máme dobrou zprávu: nejste v Tišnově sami.

Hojnost je sdružením lidí z Tišnova a okolí, kteří se rozhodli žít, a především stravovat jinak: zdravěji, šetrněji a smysluplněji. Hojnost však není jen o potravinách, i když jídlo je v současné době v jejím hlavním zájmu. Jelikož v Tišnově dlouho chyběly iniciativy zaměřené na postavení jak spotřebitelů, tak zemědělců, rozhodlo se v roce 2013 několik nadšenců, kteří měli zkušenosti z potravinových projektů v ČR i ve světě, založit tišnovskou Spižírnu.

Její princip je jednoduchý: skupina osob společně objednává jídlo, nejlépe přímo od producentů a v co nejvyšší domluvené kvalitě, tzn. pokud možno bio, lokální a bez zbytečných obalů. To má hned několik výhod: Víte, odkud jídlo pochází a že v něm nejsou žádné chemikálie. Potraviny jsou pěstovány s ohledem na životní prostředí a vy si můžete vybrat, z jaké vzdálenosti k vám přicestují. Čerstvé potraviny jsou samozřejmě díky větší blízkosti svěžejší. Většina potravin se také objednává ve větším množství, které si jednotlivci rozeberou přímo do svých nádob, takže se sníží množství nutných obalů a vzniklých odpadů. Díky tomu, že se celý proces obejde bez zprostředkujícího obchodníka, je jídlo i levnější. A v neposlední řadě namísto zahraničního trhu podporujete ekonomiku a kulturu místního regionu.

Protože se brzy ukázalo, že je o projekt na Tišnovsku zájem, ze skupiny nadšenců vzniklo společenství, které v dubnu 2017 založilo spolek Hojnost. V současné době má kolem 40 členů a členek a organizuje další aktivity. Jednou z nich je KPZ, tedy komunitou podporované zemědělství. Členové i nečlenové Hojnosti mají možnost si předplatit úrodu u místních pěstitelů na celou sezónu dopředu a každý týden se těšit na čerstvou porci kvalitní zeleniny. Stávají se tak v jistém smyslu „spolu-pěstiteli“ a společně nesou rizika, ale i výnosy úrody. Našimi pěstiteli jsou manželé Pospíšilovi z Holubí Zhoře.

Třetím projektem, který Hojnost v současnosti zaštiťuje, je Semínkovna, v rámci které si mezi sebou členové a členky spolku vyměňují semena různých plodin a společně objednávají osivo z dalších zdrojů, kde jsou semenné rostliny pěstované přírodě blízkým způsobem. U těchto aktivit však projekty Hojnosti nekončí. Jedním z důležitých cílů spolku je také osvěta veřejnosti. Proto letos za podpory města Tišnova Hojnost organizuje několik otevřených setkání pro veřejnost. První proběhlo na jaře a zabývalo se tématem KPZ. V jedné místnosti se potkali zemědělci, odborníci a lidé z Tišnovska a mohli si vyměnit své zkušenosti a názory. Celou akci zastřešovala MAS Brána Vysočiny a Celostátní síť pro venkov.

Na druhém setkání, které Hojnost organizovala 13. června, se sešlo 20 zájemců, aby dali dohromady nápady na projekty, které by mohly v Tišnově ještě vyrůst v rámci myšlenky společného samozásobitelství. Budeme mít komunitní zahradu, sad, pastvinu nebo skleník a některé potraviny si budeme pěstovat sami? Založíme v Tišnově kamenný bezobalový obchod, jehož hlavním smyslem nebude vydělat co nejvíc peněz, ale poskytnout co nejkvalitnější potraviny lidem? To jsou jen některé z mnoha nápadů, kterými by se mohla v blízké budoucnosti Hojnost ve spolupráci s dalšími subjekty zabývat.

Na nadcházející dvě setkání bychom vás rádi pozvali. První z nich proběhne na přelomu září a října a bude se týkat potravinové suverenity. Položíme si společně otázky „Co je to vlastně potravinová suverenita, proč je důležitá a jak s námi souvisí?“ Čtvrté setkání se uskuteční v listopadu a budeme mluvit o lokálních potravinách. Jaké jsou výhody lokálních potravin? Jak místní produkce a spotřeba může chránit životní prostředí lokálně i globálně? Pokud vás tato témata zajímají, neváhejte přijít a přidat svůj názor a zkušenosti do diskuse.

Hojnost je totiž především prostorem pro změnu, společenstvím lidí, kteří hledají nové cesty a možnosti. Spojuje je aktivní zájem, tvořivost a odhodlání podívat se na zaběhnuté způsoby z nového úhlu pohledu. A to se může týkat jak potravinových řetězců, tak dalších oblastí života. Naším hlavním cílem je totiž rozličnými způsoby pečovat o životní prostředí a chránit je, a to momentálně především skrze ohleduplné a zodpovědné nakupování potravin.

Pokud vás Hojnost zajímá, přečtěte si o nás více na www.hojnost.org. Možná budete mít další nápady, jak proměnit Tišnov v ještě lepší místo pro život. Těšíme se na případnou spolupráci.

Jan Horák, Markéta Horáková Lazarová

Foto: Zuzana Brzobohatá

 

Další článek:
Předchozí článek: