VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Tajemnice Městského úřadu Tišnov

VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pozice

 Referent/ka Odboru dopravy a živnostenský úřad

(agenda speciálního stavebního úřadu)

na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti

Popis pracovní pozice:

 • Zajišťování agendy v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy a spojů nebo orgán kraje v přenesené působnosti – zejména výkon administrativních činností.

Požadavky:                                                                                                                           

 • SŠ vzdělání; technického nebo stavebního směru výhodou (vhodné i pro studenty VŠ technického směru),
 • znalost zákonů ve veřejné správě výhodou (zákon č. 128/2000 Sb., zákon č. 13/1997 Sb., vyhláška č. 104/1997 Sb., zákon č. 183/2006 Sb., vyhláška č. 146/2008 Sb., zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 361/2000 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů),
 • znalost práce s PC,
 • ŘP skup. B,
 • morální bezúhonnost,
 • komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita.

Nástup dle dohody.

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9.

ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO  15.08.2018

 • písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV,
 • písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 15.08.2018 – do 17:00 hod.,

a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – Referent/ka ODŽÚ – NEOTVÍRAT“.

 • V přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
 • K přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Informace o náležitostech zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www.tisnov.cz v sekci Úřad/ Ochrana os. údajů (GDPR)/obecné informace.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: