Vigor na Tišnovsku

Vigor na Tišnovsku

Na včelnici chovám kmen včely kraňské Vigor. Patří ke kraňskému plemeni včely medonosné (Apis mellifera carnica), karpatskému ekotypu.  Od roku 2000 jsem jejím chovatelem. Do té doby jsem vyzkoušel celou řadu kmenů: Vučko, Singr, Trojsek, Slovinka… Každý chovatel včel a matek má svůj oblíbený kmen, který „rozchovává“ nejen pro svoji potřebu, ale nabídne ho i ostatním včelařům.

Proč se mi osvědčila vigorka? Není typickou plodařkou tak jako jižní kmeny. Zimuje s menším počtem včel a nižší spotřebou zásob. Pro moje podmínky zcela dobře vyhovuje nejen při dostupných snůškách na Tišnovsku, ale především v boji s roztočem Varroa destructor – včely jsou vitální, dobře se starají o plod.

Kde byla vyšlechtěna? Velmi přísná a intenzívní selekce probíhala převážně na severním úpatí Nízkých Tater v okrese Liptovský Mikuláš několik roků. Kmen Vigor byl vytvořen takzvaným kombinačním křížením několika kraňských kmenů za použití inseminace matek v 90. letech. Postupně bylo provozně ověřeno asi patnáct různých kmenů či linií, z nichž pouze část byla vybrána a použita pro tvorbu nového kmene. V současnosti šlechtění kmene Vigor® pokračuje v ČR na Včelařské šlechtitelské stanici v Petrušově. Jejím šlechtitelem je Ing. Květoslav Čermák, CSc., ve spolupráci s Ing. Antonínem Přidalem, Ph.D., na včelíně Mendelovy univerzity v Brně.

Název Vigor byl převzat z angličtiny, dá se přeložit jako „vitalita, životaschopnost, životní síla”. Snahou při vzniku kmene Vigor a dalším procesu šlechtění bylo a je, aby jeho vlastnosti co nejlépe odpovídaly obsahu pojmu, a tedy názvu kmene.

Včela využívající dobře všechny druhy snůšek, mírná a současně schopně bránící svoje obydlí, dobře sedící na plástech, s malým sklonem k rojení. Správně stavící dílo, tvořící málo voskových můstků mezi nástavky. Maximálně přizpůsobivá různému prostředí i způsobu chovu včetně rozličného úlového prostoru co do velikosti a uspořádání úlové soustavy. Dobře přezimující, přiměřeně plodná, mající dlouhověké a výkonné včely, otužilá, odolná proti nemocem. Tak je charakterizován tento kmen včely kraňské Vigor, který létá na Tišnovsku od roku 2000. Příště si povíme něco málo o historii včelaření i z pohledu mé včelnice.

 

Josef Permedla

Foto: Josef Permedla

Další článek:
Předchozí článek: