Přijímací zkoušky na střední školy v roce 2017

Přijímací zkoušky na střední školy v roce 2017

Přijímací zkoušky na střední školy letos procházejí oproti minulosti snad největší změnou. Po dvou létech pilotního ověřování absolvují uchazeči o studium na většině středních škol (kromě konzervatoří a oborů bez maturitní zkoušky) jednotné přijímací zkoušky (dále JPZ) z matematiky a českého jazyka. Zadání připravuje CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), tedy organizace zřízená ministerstvem školství, která připravuje zadání maturitních písemných prací a didaktických testů. To by mělo být zárukou, že testy budou standardizované a v souladu s Rámcovými vzdělávacími programy (RVP) pro základní vzdělávání.

Uchazeči se mohli přihlásit dvěma shodnými přihláškami do 1. března na dvě střední školy, na obou budou konat (pokud jsou to maturitní obory) JPZ, a to v termínech 12. a 19. dubna (žáci z 9. tříd hlásící se na čtyřleté obory), resp. 18. a 20. dubna (žáci z 5. tříd, resp. 7. tříd ZŠ hlásící se na osmiletá, resp. šestiletá gymnázia). Žákovská řešení testů budou elektronicky odeslána na CERMAT, centrálně opravena a ze dvou výsledků v předmětu se bude uchazeči do celkového hodnocení na každé škole počítat vždy ten lepší. Letos lze tyto jednotné testy doplnit ještě školní přijímací zkouškou, dle školského zákona musí být součástí hodnocení také dosavadní klasifikace ze ZŠ, event. výsledky soutěží či olympiád. Hodnocení z jednotných testů však musí představovat minimálně 60 % z celkového možného zisku všech kritérií. Pokud se uchazeč ze závažných důvodů, které doloží řediteli příslušné školy do tří dnů, jednotné zkoušky nezúčastní, bude mít možnost vykonat ji ještě v náhradním termínu 11. či 12. května.

Na Gymnáziu Tišnov jsme si vědomi, že zavedení JPZ je spojeno se zvýšenou nervozitou jak uchazečů, tak jejich zákonných zástupců. Na 1. února jsme proto připravili pro žáky 9. tříd tišnovských ZŠ vyzkoušení ilustračních testů z matematiky i českého jazyka, které připravila společnost CERMAT právě za účelem vyzkoušet si nanečisto atmosféru i zadání testů. Zúčastnit se mohli všichni, tedy i ti, kteří přihlášku na tišnovské gymnázium nehodlali podat. Na zkoušku přišlo 91 zájemců, což svědčí o zodpovědnosti žáků a rodičů i vedení obou tišnovských škol své žáky na JPZ dobře připravit. Další zájemci, a to jak z 5. tříd, tak 9. tříd okolních základních škol, si mohli ilustrační testy vyzkoušet 7. února na tradičním dnu otevřených dveří tišnovského gymnázia. Ředitel gymnázia v tento den také seznámil přítomné rodiče s informacemi k administrativě přijímacích zkoušek, nejdůležitějšími termíny včetně podání odvolání proti nepřijetí u neúspěšných uchazečů či odevzdání zápisového lístku ke studiu těmi, kteří budou v celkových kritériích přijímacího řízení patřit mezi úspěšné, tedy přijaté. Je možné, že se tyto aktivity projevily i v počtu zájemců o studium na tišnovském gymnáziu, který letos výrazně překonal ty minulé. Lze si jen přát, aby se pomocí JPZ podařilo vybrat ke studiu ty, kteří mají největší míru talentu i odhodlání pracovat na jeho rozvíjení.

 

Karel Švábenský, Gymnázium Tišnov

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: