Finanční odbor připomíná

Finanční odbor připomíná

Finanční odbor města Tišnova připomíná splatnost místních poplatků ze psů a za komunální odpad. Obecně závazné vyhlášky města stanoví u obou uvedených poplatků shodný termín splatnosti – nejpozději do 30. dubna 2017. Poplatky lze uhradit v hotovosti či platební kartou přímo na Odboru finančním MÚ Tišnov nebo na účet města č. 19-1425641/0100. Variabilní symbol u místního poplatku za komunální odpad zůstává stejný, lze ho ověřit na tel. 549 439 838, e-mailu alena.laskova@tisnov.cz. Variabilní symbol k platbě za místní poplatek ze psů můžete ověřit na tel. 549 439 843, e-mailu helena.marvankova@tisnov.cz.

Za nedodržení tohoto termínu bude uplatněn sankční postih v podobě navýšení základního poplatku.

Další informace, popř. ověření sazeb k platbě za psa je možné získat na uvedených telefonních číslech nebo na stránkách města www.tisnov.cz (– úřad – potřebuji vyřídit – finance).

Děkujeme za včasné uhrazení poplatkové povinnosti, kterým předejdete dalším výdajům.

 

Petra Jůzová, vedoucí Odboru financí

Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: