Pochod pro Aleppo v Tišnově

Pochod pro Aleppo v Tišnově

Dne 27. ledna přišla do Tišnova zvláštní skupina asi třiceti poutníků. Měla za sebou již více než 500km pěší trasu z Berlína, odkud vyšla na druhý svátek vánoční. Byl to pro ně 33. den jejich pochodu, který celkem měří více než 3 500 km a míří do syrského města Aleppo. Jejich cesta kopíruje v opačném směru trasu syrských uprchlíků přes Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonii, Řecko a Turecko. Proč tam vůbec jdou? Proč nesedí doma jako my ostatní? O motivu a významu jejich pochodu jsme měli možnost s nimi besedovat v Městském kulturním středisku. „Nechceme žádné další utrpení nebo oběti. Neříkáme, že známe řešení. Jde nám o to, abychom získali pozornost těch, kteří tuto situaci řešit mohou,“ vysvětlují iniciátoři pochodu. Zdůraznili, že nepodporují žádnou ze stran válečného konfliktu v Sýrii, kde od r. 2012 zuří občanská válka mezi vládními vojsky a mnoha uskupeními povstaleckých jednotek či milic s různými vlastními zájmy. Zvláště poslední rok přinesl syrským civilistům extrémní násilí a počet dosavadních civilních obětí činí čtyřnásobek počtu ozbrojenců všech válečných stran, je uváděno přes 250 tisíc obětí a válka se ze severních oblastí rozšířila téměř na celé území země. Uvádí se, že z 22 milionů obyvatel jsou aktuálně 4 miliony uprchlíků mimo Sýrii a dalších 8,5 milionu mimo své domovy v Sýrii. Nálety ruského letectva, které by měly podporovat provládní ofenzivy, často nemíří na pozice povstalců. Naopak, Rusové stejně jako letectvo Asadova režimu bombardovalo výlučně části města Aleppa dosud osídlené asi 275 000 civilisty. Ještě více než dříve se snaží zasáhnout zbývající nemocnice, pekárny a sklady potravin. Nemocnice M10, podporovaná organizací Lékaři bez hranic, byla od začátku července zasažena nejméně jedenáctkrát, je to náhoda? Silně to připomíná praxi ruské armády ve válkách v Afghánistánu v 80. letech, stejně jako v Čečensku v 90. letech a po roce 2000. 19. září 2016 večer překvapivý nálet zničil konvoj 31 kamionů s humanitární pomocí sponzorovaný OSN a Světovým potravinovým programem a čteme i o dalších děsivých zprávách. Čerstvě Amnesty International uvádí zprávy o popravách Asadových odpůrců v syrských věznicích.

Škoda že nejsou podporovatelé války osvíceni a osloveni božím hlasem tak jako kdysi svatý Pavel z Tarsu cestou do Damašku a nevěnují se mírové misi…

„Pochodujeme, abychom v Evropě zvýšili povědomí o situaci, ve které se obrovské množství syrských civilistů nachází,“ píší iniciátoři pochodu ve svém novoročním příspěvku. „V každém městě, kterým budeme procházet, chceme rozšířit diskuzi na téma zapojení různých mocností v této válce, obchodu se zbraněmi a mezinárodních zájmů, jež vedou ke konfliktům všude po světě. Také vytváříme prostor pro osobní setkávání a sdílení příběhů mezi lidmi různých národností a zázemí, kdy mnozí z nich mají s hrůzami války osobní zkušenost.“

Součástí besedy s poutníky v Tišnově bylo promítnutí filmu spolku Continuum vitae „Zmizelí sousedé“, neboť 27. leden je mezinárodním dnem uctění památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, což se nám zdálo být k tématu setkání s účastníky protiválečného pochodu velice symbolicky blízké. Sobotního rána v 9 hodin za znění zvonů po požehnání místním farářem pak skupina poutníků, posílena o místní účastníky, odešla směrem k Brnu.

Do péče o poutníky v Tišnově se dobrovolnickou prací zapojila Farnost Tišnov a Předklášteří a spolek Za sebevědomé Tišnovsko. Děkujeme panu Miloši Syslovi za promítnutí filmu a řediteli Městského kulturního střediska za laskavé zapůjčení prostor pro konání této protiválečné aktivity a ubytování putujících. Jim přejeme šťastný konec jejich pochodu s přáním, aby svým symbolickým dílem přispěl k ukončení jedné z největších humanitárních katastrof současného světa. Jsme rádi, že jsme je mohli podpořit.

Zdeňka Dohnálková

Foto: Zuzana Brzobohatá

Další článek:
Předchozí článek: