Aktuální informace k poskytování péče v Nemocnici Tišnov

Aktuální informace k poskytování péče v Nemocnici Tišnov

Na základě aktivního vyjednávání vedení města Tišnova se všemi příslušnými orgány, jakými jsou Všeobecná zdravotní pojišťovna, Odbor zdravotnictví Jihomoravského kraje a ředitelé brněnských nemocnic, můžeme sdělit, že za zrušená akutní interní lůžka v Nemocnici Tišnov je zajištěna adekvátní náhrada, a to jednak ve čtyřech brněnských nemocnicích (FN u sv. Anny, FN Brno, Vojenská nemocnice Brno, Nemocnice Milosrdných bratří) a pak také v nemocnicích Blansko a Boskovice. Praktičtí lékaři v Tišnově jsou o této skutečnosti informováni, včetně rozpisu asistenčních služeb.

Lékařská služba první pomoci (LSPP) poskytující neodkladnou zdravotní péči pacientům, u kterých došlo k náhlému zdravotnímu problému nebo ke zhoršení nemoci, bude v tišnovské nemocnici zajištěna na celý rok 2017. Pracovní doba LSPP je:

pondělí až pátek                      17.00 až 22.00 hod.

sobota, neděle, svátky            8.00 až 20.00 hod.

Na webu města zveřejňujeme chronologický soupis schůzek, zápisů a dopisů i dalších informací týkajících se změn zdravotní péče v Nemocnici Tišnov, tak jak proběhly na konci roku 2016 a na začátku toho letošního.

Odkaz je zde: http://www.tisnov.cz/tisnovska-nemocnice.

 

Jiří Dospíšil, starosta

Martin Sebera, místostarosta

Foto: Pavel Chadim

 

Další článek:
Předchozí článek: