Nabídka práce

Nabídka práce

MĚSTO TIŠNOV

 VYHLAŠUJE

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

pro obsazení pozice

 Referent Odboru investic a projektové podpory

(investiční referent)

na dobu určitou, po dobu dlouhodobé nepřítomnosti

 

Popis pracovní pozice:

 • organizace předprojektové, projektové přípravy a vlastní realizace investičních akcí města,
 • vedení evidence uzavřených smluv o dílo a kontrola jejich dodržování.

 

Požadavky:

 • SŠ, VOŠ nebo VŠ vzdělání technického zaměření,
 • znalost zákonů ve veřejné správě vítána (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích; zákon                č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon            č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vše ve znění pozdějších předpisů),
 • dobrá znalost práce s PC,
 • ŘP skup. B,
 • morální bezúhonnost,
 • komunikativnost, samostatnost, schopnost jednat s lidmi, loajálnost a časová flexibilita, obchodní uvažování, kreativní schopnosti.Nástup dle dohody. – písemně na adresu: MěÚ Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 TIŠNOV
 • a to v zalepené obálce s textem: „Výběrové řízení – Referent OIPP – NEOTEVÍRAT“
 • – písemně na podatelnu MěÚ Tišnov do 06.03.2017 – do 17:00 hod.
 • ZÁJEMCI SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO 06.03.2017
 • Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 9-10.
 • v přihlášce uveďte mimo jiné: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP, datum, podpis a telefonní spojení.
 • k přihlášce připojte strukturovaný životopis, motivační dopis, prohlášení o bezúhonnosti, kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,              o ochraně osobních údajů.
 • před uzavřením pracovní smlouvy doloží vybraný uchazeč originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a originál dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Další článek:
Předchozí článek: