Zveřejnění záměru prodeje movitého majetku

Zveřejnění záměru prodeje movitého majetku

Město Tišnov oznamuje svůj záměr prodat níže uvedený movitý majetek:

Škoda Octavia Sedan 1,6

barva šedá tmavá metalíza, palivo benzín, rok výroby 2004, STK do 8. 9. 2018, najeto 217 590 km (stav k 10. 2. 2017), sada letních pneumatik v ceně. Město Tišnov je prvním majitelem, vozidlo je celoročně garážované.

minimální prodejní cena: 85 000 Kč (včetně DPH)

Prodej vozidla proběhne obálkovou metodou.

1) Podmínky podání nabídkyco musí obálka obsahovat:

a) nabídnutou kupní cenu, která nebude nižší než stanovená minimální prodejní cena

b) identifikační údaje zájemce (fyzická osoba – jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu; právnická osoba – název, jméno a příjmení osoby zastupující, adresa sídla, IČ, DIČ)

c) podpis zájemce

d) závazek zájemce uhradit vedle kupní ceny i náklady spojené s přepisem vozidla

2) Označení obálky – zalepenou obálku označte:

Neotvírat – Prodej vozidla Škoda Octavia Sedan – OSVV

3) Předání obálky

Obálky s nabídkou zašlete poštou do 3. 3. 2017 na adresu Městský úřad Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, nebo předejte osobně na podatelnu Městského úřadu Tišnov do 3. 3. 2017 – do 14.00 hod.

 

Při posuzování nabídek bude hodnoticím kritériem nejvyšší nabídnutá kupní cena.

Pokud se u více zájemců bude shodovat nabídnutá cena a termín podání nabídky, bude výběr určen losem.

V případě, že nabídka nebude doručena v zalepené obálce a ta nebude označena, jak je uvedeno výše, nebude do nabídkového řízení zařazena.

V případě, že nabídka nebude obsahovat výše uvedené podmínky podání, bude z nabídkového řízení po otevření vyřazena. Nabídky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběru.

Bližší informace ke shora uvedenému záměru můžete obdržet v úředních hodinách na Městském úřadě Tišnov, Odboru správních a vnitřních věcí, u Kateřiny Lepkové, elektronicky na adrese katerina.lepkova@tisnov.cz, dále na tel. 549 439 772 nebo na www.tisnov.cz.

Město Tišnov si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce a kdykoli zrušit shora uvedený záměr.

 

Foto: archiv MěÚ

Další článek:
Předchozí článek: