Máme vlastní jeskyni

Máme vlastní jeskyni

„Jé, dívej, to jsou super krápníky!“ – „A víš, co jsou ty černý tečky tady na té fotce? To jsou netopýři!“ Takové a ještě další podobné věty byste slyšeli, pokud byste se procházeli po chodbě u učebny přírodopisu na naší škole Také tam můžete zaslechnout, že je to „hustý“, či dokonce „hustokrutopřísný“. V prostorách chodby je totiž nově nainstalovaná stálá výstava o krasových jevech a dalších podzemních prostorách na Květnici. Navazuje na trvalou expozici o vrchu Květnici, která vznikla asi před dvaceti lety a kterou jsme obnovili a loni v dubnu znovu otevřeli. Jsme přesvědčeni, že naší Květnici, výjimečné přírodní památce, skutečně přísluší nemalá pozornost. Proto jsme se rozhodli v úspěšném díle, které před lety vzniklo díky paní učitelce Mgr. Marii Hosnédlové, pokračovat a navázat na něj.

Ve spolupráci s Klubem přátel školy, jenž celou akci zaštiťoval, a místní organizací speleologů Tišnovský kras, konkrétně s pány Pavlem Vašíkem a Vítem Kulhánkem, vzniklo pět nových výukových panelů. Svým obsahem, který zajímavě a poutavě zpracovaly paní učitelky Barbora Kulhánková a Lenka Dufková, jsou zaměřeny právě na to, co Květnice ukrývá ve svém nitru. Kromě údajů o samotné Králově jeskyni a jejích živých obyvatelích netopýrech se z panelů dozvíte další zajímavé informace, jako například o těžbě barytu na Květnici, o práci jeskyňářů, o krápnících a jiných krasových jevech. A kde najdete právě tu jeskyni, o které se píše v titulku článku? Vytvořili ji sami žáci školy, zejména ti z vyšších ročníků. V hodinách výtvarné výchovy stavěli pod vedením paní učitelky Kvíčalové v části chodby prostorový model jeskyně a zbytek chodby vyzdobili malbami přírodnin přímo na zeď. Paní učitelka je také autorkou celé koncepce výtvarného zpracování. Nic z toho, o čem pojednává tento článek, by však nevzniklo, nebýt možnosti čerpat mimořádnou dotaci od města Tišnova a využít peněžité příspěvky od Klubu přátel školy a speleologické organizace. Díky tomu se podařilo nashromáždit dostatek finančních prostředků, aby byla celá akce úspěšně zrealizována. Všem, kteří se na ní finančně podíleli, děkujeme. O tom, jak se nám vše povedlo, se můžete přijít přesvědčit i vy. Prosíme však všechny návštěvníky, aby si prohlídku předem domluvili na sekretariátu školy. Jste srdečně zváni.

Radmila Zhořová, ředitelka ZŠ Tišnov, nám. 28. října

Foto: Jana Chadimová

Další článek:
Předchozí článek: