Ohlédnutí za výstavou chovatelů drobných zvířat

Ohlédnutí za výstavou chovatelů drobných zvířat

Po mnoha létech, kdy byly výstavy pořádány v Jamném, se tato akce vrátila díky ochotě a přičinění Městského úřadu v Tišnově, Inspira a Gymnázia Tišnov zpět do Tišnova. Proběhla ve dnech 23. až 25. září ve venkovních prostorách vzdělávacího zařízení Inspira v Tišnově.
Vystavováni byli králíci, drůbež, holubi a exoti od dvaapadesáti vystavovatelů nejen z Tišnova a okolí, ale i z Bystřice nad Pernštejnem, Kuřimi, Olešnice a dalších obcí z jiných regionů. Tato výstava byla jubilejní, konaná při příležitosti stodesátého výročí založení chovatelství v Tišnově. Záštitu nad ní převzal senátor prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., který věnoval a osobně předal pohár pro nejúspěšnějšího chovatele holubů příteli Josefu Jurnému z Dolních Louček. Dále ceny předávali místostarosta Městského úřadu v Tišnově Ing. Václav Šikula a zastupující ředitelka Inspira Mgr. Ivana Kroutilová. Všichni jmenovaní přednesli i krátké projevy.

Hlavní vítězné ceny: králíci jednotlivci  –  Ing. Zdeněk Koláček
králíci kolekce       –  Ing. Dagmar Malá
holubi                    –  Ing. Zdeněk Koláček
drůbež                    – Dominik Urbánek, mladý chovatel

Myšlenka vrátit výstavy do Tišnova se stala šťastnou volbou, neboť prostory byly připraveny na úrovni a zájem veřejnosti byl enormní, což je potěšitelné, poněvadž dnes už jsou pro mnoho dětí hospodářská zvířata skoro vzácností. Výstava dopadla úspěšně a je výzvou pro další roky. Je co zlepšovat: zázemí pro návštěvníky, výstavní fundus a zabezpečení vystavovaných zvířat. Ještě jednou je nutno poděkovat za vstřícnost Městskému úřadu v Tišnově, Inspiru, Gymnáziu Tišnov, vystavujícím a vedení ZO ČSCH v Tišnově, jmenovitě jednateli Antonínu Chroncovi.
Jaroslav Jebáček
Foto: Jaroslav Jebáček

Další článek:
Předchozí článek: