Tažní ptáci

Tažní ptáci

S příchodem podzimu nastává doba, kdy tažní ptáci odlétají přečkat zimu na jih, do teplejších a pro život příznivějších krajin. Čeká je daleká cesta, často přes vysoké hory i moře. V příznivých podmínkách jižních krajin je teplo a dostatek potravy. Ve změnách délky a intenzity denního světla a v postupném zkracování dnů vidí ornitologové hlavní příčinu, která nutí stěhovavé ptáky ke složité migraci, často na tisíce kilometrů vzdálená zimoviště. Evropští pěvci musejí do jižní Afriky překonat vzdálenost až pěti tisíc kilometrů, a to přibližně za neuvěřitelných sto dnů.
Velká část ptáků, zejména hmyzožravých, létá v noci. Neplatí to však o těch, kteří loví potravu přímo za letu, např. vlaštovka, jiřičky nebo rorýsi. Převažují ptáci, kteří létají pouze několik hodin denně. Vlaštovky a jiřičky za den průměrně urazí kolem dvou set kilometrů. Potom na pokud možno bezpečném místě přistanou, odpočinou si a doplní energii lovem potravy. Zhorší-li se počasí, zůstanou v bezpečí i několik dnů, takže se cesta do Afriky může prodloužit i o několik týdnů.
Svoje zákonitosti má i výška letu. Ještě před několika roky se v literatuře uvádělo, že letová hladina velkých opeřenců, např. husí nebo bernešek, se pohybuje kolem osmi až deseti kilometrů. Poslední výzkumy však ukazují, že ptáci většinou nepřekročí výšku jednoho až tří kilometrů. Běžná letová výška například havranů a vran je v otevřené krajině kolem dvou set až tří set metrů nad zemí, u drobných ptáků je to méně.
Velkou roli v migraci ptáků hraje orientace v terénu. Při letu využívají výrazných bodů v krajině, jako jsou pohoří, velké vodní toky, jezera a podobně. Důležitým způsobem orientace je poloha Slunce ve dne nebo poloha hvězd v noci.
Přesto, že jsou ptáci bezesporu nejprozkoumanější skupinou obratlovců, zůstává doposud v jejich životě celá řada otazníků a ptačí migrace je jednou z nejméně probádaných oblastí jejich života.
Tak si v zimě budeme užívat přítomnost stálých ptáků na krmítku a na jaře se zase budeme těšit na návrat těch tažných.

Bohumil Kabeš
Foto: Čáp bílý – naši čápi létají na zimoviště přes východní Afriku, často až do Jihoafrické republiky. Foto: Bohumil Kabeš

Další článek:
Předchozí článek: