TOULKY – S kolem na Sýkoř

TOULKY – S kolem na Sýkoř

V tomto díle seznámím případné zájemce s trasou cyklovýletu, který má za cíl nejvyšší kopec našeho regionu Sýkoř (704 m n. m.). Dosahuje celkové délky 33 kilometrů. Výpis obcí, kudy je trasa koncipována: Tišnov, Lomnička, Šerkovice, Lomnice, Sýkoř, Synalov, Osiky, „Stanislávek“, Dolní Žleby, Lomnice, Šerkovice, Tišnov.
Zajímavá místa: Lomnice – fara, radnice, zámek, morový sloup, kašna, pivovar, kostel Navštívení Panny Marie, synagoga, židovský hřbitov, panská sýpka, Nový Svět, měšťanské domy, hájovna pod Sýkořem, plastika Járy Cimrmana, retranslační stanice, památník ruským parašutistům v Osikách, kostelík sv. Stanislava.
V Lomnici žila až do roku 1940 početná židovská komunita, která se zabývala převážně obchodem se suknem, které se tkalo v okolních vesnicích a židovští obchodníci je od tkalců vykupovali. Život tkalců na počátku minulého století popisuje ve svých knihách spisovatel Uher z Borače. Zámek v Lomnici stojí na místech původního gotického hradu založeného koncem 13. století Tasovci. Éra pánů z Lomnice končí rokem 1558, kdy hrad převzali částečně dědictvím a částečně odkupem Žerotínové. Fridrich z Kounic o lomnické panství přišel r. 1623 z důvodu účasti ve stavovském povstání. Od r. 1662 do r. 1945 byl zámek v majetku uherské šlechty Serényi. Tento rod provedl na budovách přestavby ve stylu baroka a novogotiky. Zámek nyní slouží školství.
Morový sloup, stavba dokončena r. 1710 za hraběte Antonína Amata. Je dílem brněnského sochaře Mathiase Thomasbergera. Z vrchnostenských budov se na náměstí dochovala panská hospoda s erby Františka Gabriela Serenyiho a jeho manželky Benigny a především budova pivovaru z poloviny 19. století postavená stavitelem Fr. Vašíčkem. Socha Gambrina je od Josefa Břenka. Fara pochází také z poloviny 19. století. Panská sýpka byla stavebně dokončena r. 1759. Kašna postavena r. 1670 za hraběte Františka Gabriela Serényiho především jako zdroj vody při hašení požárů. Jediná studna se nacházela na náměstí před pivovarem. Do stejné doby se datuje i stavba kostela, který byl vysvěcen r. 1775. Synagoga byla dostavěna r. 1794. Židovský hřbitov – nejstarší zachované náhrobky jsou z r. 1686. Velmi půvabnou částí Lomnice je Nový Svět, který se rozprostírá vlevo od silničky ze Šerkovic. Retranslační věž radiokomunikací na Sýkoři byla postavena počátkem šedesátých let k přenosu radiových a televizních signálů. Jedná se o čtyřicet metrů vysoký tubus na vrcholu Sýkoře v bukovém lese, ke kterému vede komunikace. Kostelík sv. Stanislava u Osik nad údolím Besénku je osamocený a jednolodní, postaven byl na místě staršího chrámu, který tam stál již v r. 1407. Tato barokní stavba pochází z 18. století. Vzhledem k vymezenému prostoru jsem vypsal zase jen to nejpodstatnější. Přeji hezké počasí a příjemné zážitky.
Jaroslav Jebáček
Foto: Jaroslav Jebáček

Další článek:
Předchozí článek: