Ohlédnutí za Tišnovskou padesátkou

Ohlédnutí za Tišnovskou padesátkou

V sobotu 8. října uspořádal náš Klub českých turistů Tišnov již 46. ročník dálkového a turistického pochodu Tišnovská padesátka, který byl opět zařazen do seriálu pochodů Dvoustovka. Finančně akci podpořily město Tišnov, JMO KČT a kavárna Pohoda.
Příprava pěších tras v délce 8, 14, 20, 27, 37 a 50 km byla v tomto roce o něco jednodušší, neboť jsme využili zkušeností z loňska, jen jsme trasy vedli v opačném směru. Nejkratší trasa v délce osmi kilometrů byla opět zařazena do projektu Toulavý kočárek.
Od časných ranních hodin byl v sokolovně čilý ruch a přesně v šest hodin se na nejdelší pěší trasu 50 km postupně vydalo třicet sedm dálkových turistů.
První teplotně podzimní víkend s občasným sluníčkem prožilo 147 účastníků na nejkratší osmikilometrové trase. Zde bylo pět kontrolních stanovišť s úkoly, které byly ve spolupráci s rodinným centrem Studánka připraveny pro děti. I ti nejmladší, mnohdy ještě v kočárku, plnili úkoly veverky Alice, za jejich splnění pak obdrželi razítko. V cíli na ně čekala ještě sladká odměna, kterou podpořily OZP a BESIP.
Okruhem v délce 14 km prošlo 125 turistů a spolu s trasou T8 byly nejvíce obsazené dětmi do 15 let (133 ze 168 na všech trasách). Kontrolním stanovištěm v Borači na dvacetikilometrové trase pak prošlo 94 turistů a na trase dlouhé 27 kilometrů pak dalších 24, kteří však ještě museli projít i nejfrekventovanější kontrolou s občerstvením v Jamném. Lesy kolem vrcholu Sýkoř s kontrolním stanovištěm prošlo 19 účastníků trasy 37 km. Tři cyklotrasy 26, 34 a 50 km projelo celkem 55 cyklistů. Na cyklotrasu 50 km se krátce po dvanácté hodině k radosti pořadatelů vydal ještě 501. účastník!
Všichni zejména v cíli chválili práci organizátorů, značení a přípravu samotných tras a také barevné mapky s vyznačením jednotlivých tras, což není na pochodech obvyklé! Stejně jako kontrolní stanoviště s čerstvým chlebem se sádlem a cibulí (mizely prý opravdu s velkou rychlostí). V cíli také účastníci obdrželi nový pamětní list s logem pochodu, jehož autorem je výtvarník Jiří Ondra, a zhlédli výstavku nejlepších fotografií z akcí v rámci fotosoutěže členů našeho odboru KČT.
Oproti loňskému roku byl velký zájem o turistickou nálepku č. 27 s dominantami Tišnova a dřevěnou turistickou známku, vydanou ve speciální edici pro tuto akci.
Pro zájemce ještě pár dalších statistických čísel: celkem bylo na akci 168 dětí do 15 let, Tišnováků bylo 180 (36 %), z toho 95 dětí, z Brna přijelo 112 turistů (22 %), z okolí Tišnova a ostatních míst 209 (42 % ze všech účastníků). Celkem všichni ušli, ujeli na kole nebo v kočárku 10 421 km. Zřejmě doposud nejvzdálenějším účastníkem na Tišnovské padesátce byla právě letos paní Sonia Urcia z Barcelony (T8 km).
Na závěr bych rád poděkoval všem našim příznivcům za účast a mým spoluorganizátorům za jejich aktivní podíl na zdaru pochodu.

František Mach
Foto: M. Vlčková

Další článek:
Předchozí článek: