Doplnění systému odděleného sběru bioodpadů obcí Tišnovska

Doplnění systému odděleného sběru bioodpadů obcí Tišnovska

V průběhu června 2016 obdržel Dobrovolný svazek obcí Tišnovska na základě žádosti o finanční podporu z operačního programu Životní prostředí schválené rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu pod názvem „Doplnění systému odděleného sběru bioodpadů obcí Tišnovska“ reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000747.
Předmětem podpory je vytvoření systému pro separaci odpadů na území Jihomoravského kraje. Cílem projektu je rozšíření sběru odděleně vytříděných odpadů v obcích regionu Tišnovsko, zejména biologicky rozložitelného odpadu pro 18 obcí v regionu. Realizací projektu bude pořízeno 30 ks kontejnerů o objemu 12 m3 na bioodpad a 3 ks štěpkovačů na drcení dřevní hmoty. Projekt svým rozsahem 18 obcí vytvořil významný společný záměr meziobecní spolupráce obcí: Heroltice, Olší, Unín, Maršov, Rohozec, Bukovice, Železné, Šerkovice, Štěpánovice, Řikonín, Malhostovice, Předklášteří, Hluboké Dvory, Újezd u Tišnova, Hradčany, Lomnička, Dolní Loučky a Rozdrojovice (ORP Kuřim), které zastřešuje DSO Tišnovsko.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 85 %. Celkové náklady projektu činí 2 888 270 Kč.
Datum zahájení fyzické realizace projektu je 18. 9. 2016. Předpokládané datum ukončení realizace projektu je 31. 12. 2016.
Projekt „Doplnění systému odděleného sběru bioodpadů obcí Tišnovska“ reg. č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000747 je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí.

Miriam Jedličková, manažerka projektu
Foto ilustrační

Další článek:
Předchozí článek: