Akční Den seniorů v Tišnově

Akční Den seniorů v Tišnově

Děkuji pracovnicím Centra sociálních služeb v Tišnově v čele s paní ředitelkou Ing. Mgr. Janou Wildovou, které zorganizovaly oslavu Dne seniorů, a současně všem seniorkám a seniorům, kteří se jí aktivně zúčastnili v roli účinkujících. Den seniorů je věnován našim rodičům a prarodičům, je oslavou všeho, co společnosti přináší staří lidé. Jsou platnými a cennými členy lidského společenství, které by bez jejich přispění nemělo všechny potřebné dimenze. Seniorům děkujeme za jejich celoživotní zásluhy pro rodinu a blízké. V tomto životním období stále pokračuje rozvoj lidské osobnosti, a jak jsme měli možnost vidět na Dni seniorů, elán, nápaditost, odvaha, šarm a umění žít má člověk v každém věku!

Lenka Knechtová, zastupitelka města Tišnov
Foto: Michal Beneš

Další článek:
Předchozí článek: