Z výletu do Valtic

Z výletu do Valtic

Dne 15. září jsme my důchodci nasedli do autobusu a vyrazili na letošní předposlední výlet. Cesta do Valtic trvala dvě hodiny. Po příjezdu jsme jenom žasli nad krásným barokním průčelím zámku nebo nad množstvím turistů, kteří i po sezoně zámek navštěvují.
Naším prvním cílem byla prohlídka sedmnácti místností, během níž jsme získali představu, jak žila nejvyšší šlechta v 19. století. Zámek patřil od roku 1391 do roku 1945 rodu Liechtensteinů. Všechny místnosti jsou zdobeny obrazy, většinou portréty, které dokumentují historii tohoto rodu, ale i obrazy uměleckými. Na stropech jsou k vidění výjevy z antického období. Zajímavá je zámecká kaple, jídelna i společenský sál s bohatou štukovou výzdobou. Kdo se podíval z okna, spatřil krásný zámecký park se sochami. U něj se nachází i bylinková zahrada s třemi sty rostlinami.
Po ukončení prohlídky zámku jsme šli do vinných sklepů, které byly vybudovány ve 14. století. Jde o chodby pod zámkem o délce jednoho kilometru a v hloubce až dvanácti metrů. Po celé délce jsou umístěny obrovské sudy s vínem a také řada archivních boxů, kde si mohou zájemci uložit svá archivní vína. Ve sklepě jsme ochutnali čtyři druhy vína. Na památku dostal každý skleničku, ze které pil.
Po degustaci vína jsme se vrátili na nádvoří zámku, kde se v hotelu Hubertus podával oběd. Zájezd se nám líbil i díky pěknému počasí a dobré organizaci, kterou zajišťovala pracovnice CSS paní Markéta. Domů nás spolehlivě dovezl řidič pan Brůžička.

Igor Tejkal, Ludmila Šťávová
Foto: Markéta Prokopová

Další článek:
Předchozí článek: