Hejtman Jihomoravského kraje navštívil Chráněné bydlení ve Skryjích

Hejtman Jihomoravského kraje navštívil Chráněné bydlení ve Skryjích

Dne 9. června navštívil v rámci pracovního výjezdu na Tišnovsko Chráněné bydlení ve Skryjích hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.
I když nám počasí v tento den nepřálo a příjezd hejtmana provázela letní bouřka, celá návštěva proběhla ve velmi otevřené a přátelské atmosféře. Hejtmana přivítali zástupci obce, hasičů a OCH Tišnov, společně s klienty zařízení. Jeho uživatelé si pro tuto vzácnou návštěvu připravili občerstvení a drobné dárky, které sami za pomoci pracovníků vyrobili. Součástí návštěvy byla kompletní prohlídka zařízení, která byla komentována přímo klienty, již hejtmanovi ukázali prostory, kde bydlí, pracují nebo tráví volný čas. Michal Hašek ocenil a poděkoval všem zúčastněným za to, jak je budova bývalé školky klienty smysluplně využívána a že jim poskytuje i pracovní příležitosti. Na závěr návštěvy se hejtman se všemi obyvateli rozloučil a popřál jim mnoho úspěchů v další činnosti nejen chráněného bydlení, ale i ostatních služeb Oblastní charity Tišnov.

Věra Dvořáková, vedoucí CHB a SR Skryje
Foto: archiv OCH Tišnov

Další článek:
Předchozí článek: