Rodinné centrum Studánka dostalo v letošním roce dotace z rozpočtu města tišnova na následující projekty:

Rodinné centrum Studánka dostalo v letošním roce dotace z rozpočtu města tišnova na následující projekty:

Psycholog v RC Studánka v roce 2016
Profesionální psychologické poradenství slouží jako prevence negativních jevů v rodině a vychází z akutních i dlouhodobých potřeb klientů. Práce psychologa je zaměřená na podporu a harmonizaci vztahů v rodině mezi rodiči a dětmi, posilování a rozvoj rodičovských kompetencí, poskytnutí odborné poradenské pomoci rodičům při konfliktech ve věci výchovy dítěte. Svou činností udržuje a zvyšuje dostupnost odborných služeb.

Provoz RC Studánka v roce 2016
Cílem projektu je vytvořit pro nejmenší děti bohatou nabídku aktivit a podnětů, které jsou přínosné pro jejich zdravý vývoj. Aktivity rozvíjí děti dle jejich vlastních potřeb. Vytváříme přátelské, příjemné a na podněty pestré prostředí. V období prvních tří let života dítěte dochází k nejvýraznějšímu vývoji mozku a rozvoji řeči. Děti si vytváří základní hodnotové a morální postoje, zažívají první sociální kontakty s vrstevníky. Proto je potřebné organizovat aktivity i pro kojence, batolata a děti do šesti let. Více informací najdete v našem pravidelném týdenním programu.

Kulturní akce pro rodiny s dětmi
Vytváříme kulturní program pro rodiny s dětmi z tišnovského regionu. Setkáváním na kulturních akcích přispíváme k posílení soudržnosti mezi lidmi. Přínosem je také využití náměstí Tišnova jako tradičního místa, kde se obyvatelé tohoto města v minulosti setkávali při příležitostech oslav různých svátků a tradic během roku. Letos se jedná o divadelní představení pro nejmenší děti, oslavu narozenin RC Studánka s předáváním Řádu dětského úsměvu a Martinskou slavnost.

Za finanční podporu děkujeme.
www.studanka-tisnov.cz
www.facebook.com/StudankaTisnov

Radka Štěpanovská, Lenka Knechtová
Foto: Tereza Skřepková

Další článek:
Předchozí článek: