Vyhlášení ocenění Magister Optimus 2016

Vyhlášení ocenění Magister Optimus 2016

V pondělí 20. června proběhlo v obřadní síni tišnovské radnice předávání ocenění Magister Optimus. Nápad na ocenění nejlepších pedagogických pracovníků ve městě je poměrně čerstvý, odráží však aktuální přání vedení města ocenit a pozvednout vysokou prestiž pedagogické profese. Letošním vyhlašováním bychom proto rádi založili tradici, která by měla připomenout, že právě učitelé jsou ti, kteří nám předávají nezanedbatelnou část svých znalostí a zkušeností, jež pak můžeme využívat po zbytek života.
Ředitelé všech školských a výchovných zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, Inspiro, Gymnázium, ZUŠ, Dětský domov) byli požádáni o nominace jednotlivých pedagogů, a to za výjimečnou a nadstandardní pedagogickou a výchovnou práci, mimořádnou pedagogickou, odbornou a metodickou nebo publikační činnost, významný počin vztahující se k výchovné a vzdělávací činnosti apod. Výběr učitele byl ponechán na jejich úvaze. Následně byly ze všech škol doručeny následující nominace:
Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky – Jana Musilová
Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku – Jana Konečná
Mateřská škola, Tišnov, Horova – Jarmila Otiepková
Základní škola, Tišnov, náměstí 28. října – za I. stupeň – Mgr. Anna Klíčová
Základní škola, Tišnov, náměstí 28. října – za II. stupeň – Mgr. Marie Bártová
Základní škola, Tišnov, Smíškova – Mgr. Helena Součková
Základní škola ZaHRAda – Mgr. Petra Večeřová
Střední škola a Základní škola Tišnov – Mgr. Jitka Alexová
Gymnázium Tišnov – František Zachoval
Dětský domov Tišnov – Ivana Dvořáčková
Inspiro – středisko volného času Tišnov – Mgr. Zuzana Bučková
Základní umělecká škola Tišnov – Ladislav Havlík

Všem oceněným ještě jednou upřímně gratulujeme a děkujeme za jejich pedagogický přínos jak pro jejich žáky nebo svěřence, tak pro město samotné.

Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů
Foto: Roman Skřepek

Další článek:
Předchozí článek: