ZŠ Tišnov, nám. 28. října: Vystoupení dramatického kroužku Zvoneček

ZŠ Tišnov, nám. 28. října: Vystoupení dramatického kroužku Zvoneček

V prvním pololetí školního roku se děti dramatického kroužku ve školní družině soustavně věnovaly nacvičování divadelní hry „Setkání u Aničky“. Plánovali jsme totiž vystoupení pro naše mladší kamarády ze školy, sourozence, rodiče a blízké. Vždyť hrajeme divadlo, abychom rozdávali radost sobě i druhým. S tímto konkrétním cílem jsme se dali do práce. Rozepsali jsme si role a začalo se nacvičovat – rozdělení rolí, zkoušky zpěvu, písní a tanců. Několik týdnů jsme se scházeli v učebně dramatické výchovy a zkoušeli jsme, aby se naše představení všem líbilo. Připravovali jsme kulisy, rodiče s ochotou napomohli při tvorbě kostýmů a rekvizit. Naučili jsme se tak mluvit a pohybovat před obecenstvem bez ostychu. Nácvik divadelní hry byl opravdu náročný a vyžadoval mnoho času, trpělivosti a vzájemné podpory. Děvčata a chlapci si tak měli možnost vyzkoušet práci herců.
Dne 30. března v odpoledních hodinách se na naší základní škole zaplnila učebna dramatické výchovy rodiči, příbuznými a spolužáky do posledního místečka. Malí herci a herečky měli možnost předvést své herecké, pěvecké a také taneční výkony. Divadelní představení zahájil hudební kroužek „Hrátky s hudbou“ pod vedením Mgr. Zdeňky Molíkové svým poutavým vystoupením s netradičními hudebními nástroji. O úspěchu divadelního představení přesvědčil hudebníky a herce dlouhý potlesk a zájem o opakování představení pro další kamarády a spolužáky. Bylo hezké, že si rodiče udělali čas a přišli ve velkém počtu podpořit své ratolesti. Všichni diváci jistě poznali, že hudbu, zpěv a divadlo máme opravdu rádi.

Jana Pilátová a Hana Hortová, vychovatelky školní družiny
Autor fotografie: Hana Hortová

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Květen 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: