ZŠ Tišnov, nám. 28. října: Rekonstrukce školní dílny

ZŠ Tišnov, nám. 28. října: Rekonstrukce školní dílny

Naše škola měla již v době svého založení nadstandardní zázemí pro výuku pracovních činností. K dispozici byly dvě velké dílny, z nichž jedna sloužila pro práci s kovem a druhá se dřevem. Díky velkému zájmu a podpoře výuky pracovních činností byla dílna kvalitně vybavena a žáci dokázali pod vedením Mgr. V. Matysky a později Mgr. A. Fillové svoji zručnost, o čemž svědčí dosud uchované vzorky jejich prací.
S rozvojem školy se začaly profilovat nové výukové předměty jako informatika, rozšířená výuka cizích jazyků a škola tak stála před úkolem zajistit nové učebny. Proto došlo k redukci tříd pro pracovní činnosti při zachování stávající náplně. Vybavení dílen postupně zastarávalo a i přes značné skladové zásoby staršího nářadí se stávalo nevyhovující.
Díky projektu Podpora technického vzdělávání vyhlášeného v rámci výzvy č. 57 z OPVK se naší škole podařilo získat finanční prostředky ve výši 170 000 Kč na vybavení dílen a podporu rozvoje technických dovedností žáků základních škol.
Rozhodli jsme se provést opravu stávajících pracovních stolů osazením nových desek, nátěrem konstrukcí stolů a usazením nových variabilních svěráků. Současně byla dílna vybavena novým kvalitním ručním nářadím a elektronářadím pro učitele (přímočará pila, kotoučová pila, elektrická vrtačka, hoblovka), které bude sloužit k přípravě materiálu pro žáky.
Z finančních prostředků byly také zakoupeny stavebnicové sady Merkur pro rozvoj technických dovedností žáků devátých ročníků.
Naše školní dílna nyní splňuje požadavky na kvalitní výuku technických předmětů a rozvoj dovedností žáků při práci se dřevem, kovem a plastem.
Gabriel Greguš

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Květen 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: