Poděkování

Poděkování

V neděli 3. dubna uspořádala MAS Brána Vysočiny akci s názvem Zasaď strom, která proběhla v rámci projektu Milión stromů pro JMK. Na cyklostezce Tišnov–Železné jsme spolu s veřejností a odborníky na výsadbu zasadili dvacet jabloní. Rovněž jsme strávili příjemné odpoledne během doprovodného programu pro rodiny s dětmi, které si mohly projít stanoviště s úkoly, posadit se do velkého traktoru, něco vyrobit, vyzkoušet si lukostřelbu a žonglování. Součástí akce byl také workshop, vedený Ing. Stanislavem Bočkem z Mendelovy univerzity v Brně, o výsadbě a následné péči o mladé stromky. Děkujeme všem, kteří se s námi na akci podíleli, tj. Charitě Tišnov – Klubu Čas, SŠ a ZŠ Tišnov, škole ZaHRAda, spolku Odyssea Tišnov, spolku Za sebevědomé Tišnovsko, ZŠ 28. října Tišnov, Lesnímu rodinnému klubu na Tišnovsku, panu Ing. Stanislavu Bočkovi, panu Ing. Václavu Drhlíkovi a jeho spolupracovníkům, městu Tišnov, návštěvníkům a dalším. Děkujeme také patronům stromů, kteří se podíleli na výsadbě. Součástí uvedené akce bylo předání jedné jabloně do každé z členských obcí MAS Brána Vysočiny, čímž došlo k jejich symbolickému propojení s Tišnovem.
Akce Zasaď strom je financována z projektu Krajské sítě NS MAS Jihomoravského kraje s názvem Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období let 2014 až 2020.
Monika Krištofová
Autor fotografie: Monika Krištofová

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Květen 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: