Výsledky průzkumu k občanské vybavenosti v lokalitě Hony za Kukýrnou

Výsledky průzkumu k občanské vybavenosti v lokalitě Hony za Kukýrnou

V únoru tohoto roku proběhl v lokalitě Hony za Kukýrnou dosud největší dotazníkový průzkum realizovaný na území města v posledních letech. Jak již zmínil starosta Jiří Dospíšil před jeho započetím, přestože oblast „Na Honech“ patří mezi velmi vyhledávané lokality k bydlení, vedení města zaznamenalo i řadu názorů, že zde byla občanská vybavenost v minulosti opomíjena. Proto jsme nyní oslovili občany s tím, aby nám sdělili, jak vnímají současnou situaci a jaké jsou jejich aktuální potřeby.
Dotazníkové šetření probíhalo na území sedmi sousedících ulic, a to Formánkova, Na Honech, Valova, Ranného, K Čimperku, Marie Pavlíkové a Dlouhá. Celkem bylo v lokalitě osloveno formou osobní návštěvy 816 obyvatel, což přibližně odpovídá počtu evidovaných obyvatel starších 18 let. Je třeba konstatovat, že velká část oslovených nebyla ani vlastníky bytu ani osobami s trvalým pobytem v této lokalitě, přesto většina z nich vzhledem k tomu, že zde bydlí, dostala prostor k vyjádření svého názoru. Výdej i sběr dotazníků provedli pověření pracovníci městského úřadu i městské policie, a to kvůli tomu, aby byl získán maximální počet odpovědí pro následné vyhodnocení. Do 29. února 2016 odevzdalo zcela, popř. částečně vyplněný dotazník 578 osob, což činí téměř 71 % obyvatel této oblasti starších 18 let. Toto číslo již není ze statistického hlediska považováno za vzorek, ale za většinový názor všech dotazovaných obyvatel, proto je i procentuální vyjádření jejich mínění v jednotlivých bodech poměrně přesné.

Průzkum ukázal, že místní obyvatelé jsou nejčastěji středního věku (25 a 45 let). Z toho vyplývají také jejich požadavky na občanskou vybavenost. Z nabízených možností nejvíce postrádají chodník mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech, silniční i pěší propojení ulic Dlouhá a Černohorská, prodejnu potravin a sportoviště pro starší děti nad šest let. Naopak garáže a plynofikace lokality obyvatelům téměř nechybí. Kromě nabízených možností by respondenti přivítali také více zeleně, odpadkových košů či park, rovněž by je potěšilo snížení rychlosti projíždějících aut, například pomocí dopravního značení nebo prostřednictvím retardérů.
Na webu města (www.tisnov.cz) se můžete seznámit jak s výsledky samotného průzkumu, tak s úplným výpisem všech podnětů a připomínek, které byly během šetření sesbírány. Článek najdete v archivu aktualit ze dne 11. dubna 2016.

„Výstupy z dotazníku a také dalšími uvedenými podněty a připomínkami občanů se již zabýváme, jsou pro nás skutečně cenné. Některé vyřešíme okamžitě (více odpadkových košů, více laviček), avšak realizace jiných vyžaduje určitý čas, ale budeme na nich pracovat (více zeleně, autobusová zastávka u nového hřbitova, využití prostoru mezi ulicemi Dlouhá a Na Honech). Jsou mezi nimi i takové,  které jsou ale jen obtížně proveditelné (restaurace, stánek s denním tiskem, supermarket). Děkuji všem občanům za jejich otevřené názory, podněty a připomínky a zejména pak za to, že byli ochotni se do tohoto výjimečného průzkumu aktivně zapojit,“ řekl starosta Jiří Dospíšil.

Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů
Zdroj fotografie: Roman Skřepek

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Květen 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: