Přehlídka jazykových dovedností

Přehlídka jazykových dovedností

Přehlídka jazykových dovedností má v seznamu akcí naší školy nenahraditelné místo. A tak jsme se i letos ve čtvrtek 17. března sešli ve velké tělocvičně ZŠ Smíškova, abychom se alespoň na chvíli zastavili v každodenním shonu a zhlédli pár vystoupení, básniček a písniček v různých jazycích, které se na naší škole vyučují. V úvodu přehlídky ředitel školy Michal Komprs společně s vyučujícími angličtiny předal několika žákům osvědčení o absolvování kurzu k mezinárodním zkouškám Cambridge. Oceněni byli i bratři Lukáš a Štěpán Paruchovi, kteří získali v okresním kole konverzační soutěže v angličtině 6. a 3. místo. Poté už naši zkušení moderátoři Aneta Vrzalová a Lukáš Kappel provedli všechny přítomné celkem osmnácti vystoupeními v anglickém, německém, ruském, ale i českém jazyce. I když některé účinkující ovládala tréma, všechno dobře dopadlo a diváci jednotlivá čísla vždy ocenili velkým potleskem. Společně jsme tak strávili příjemné odpoledne.
Děkujeme všem, kdo se na přípravě programu podíleli, ale i hojnému počtu diváků, kteří podporovali naše účinkující z hlediště. Těšíme se na viděnou zase příští rok.
Hana Eklová, učitelka 2. stupně
Autor fotografie: Jan Čada

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Květen 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: