Street Workout není dětské hřiště

Street Workout není dětské hřiště

Již téměř rok je v Tišnově v provozu workoutové hřiště, které je umístěno hned vedle cyklostezky u nového hřbitova. Že to nebyla investice zbytečná, prokázala již minulá sezóna, kdy bylo hřiště až do podzimu doslova obsypáno zájemci o venkovní cvičení. Výjimkou pak nebyly ani pracovní dny, kdy studenti nebo pracující ve směnách navštěvovali toto sportoviště třeba i v dopoledních hodinách, nezřídka jej využívali i projíždějící cyklisté. Během zimy došlo v okolí hřiště k drobným úpravám, spočívajícím ve zpevnění povrchu kolem lavičky, což mu rovněž prospělo.
S prvním letošním oteplením zavítali na hřiště i natěšení sportovci, přestože ne všichni jím byli nadšeni tak jako vloni po jeho otevření. Hřiště, které se mezitím stalo hojně navštěvovaným místem pro cvičení, totiž přináší mnohým i drobná zklamání. Mezi ty nejzásadnější patří chování některých návštěvníků a jeho využívání malými dětmi.
Za špatného počasí dochází také ke zbytečnému znečišťování cvičebních prvků. Pokud se někdo po delším dešti projde krtinci na louce a namíří si to pak přes hřiště na cyklostezku, nemůže to bohužel dopadnout jinak, jedná se zcela jistě o projev obyčejné lidské hlouposti. Jestliže navíc některý z návštěvníků použije cvičební prvky a lavičku pro sportovce jako škrabku na bláto, zpravidla nezbývá než takového nemocného jedince upřímně politovat.
Co se však jeví stále častěji jako problém, je využívání sportoviště dětmi, a to často mladšího školního nebo i předškolního věku. Zde je třeba jasně konstatovat, že sportoviště Street Workout Tišnov je již od počátku určeno pouze a výhradně osobám starším 15 let, a to bez ohledu na to, zda jsou zde společně s dětmi i jejich rodiče. Nejde ani tak o to, že je toto ustanovení jasně formulováno v návštěvním řádu, ale zejména o to, že tyto cvičební prvky jsou určeny výhradně mládeži a dospělým a při použití malými dětmi hrozí mnohonásobně vyšší riziko vážného úrazu než v případě použití dětských herních prvků, které dnes již splňují i ty nejpřísnější bezpečnostní standardy. Dalším neméně palčivým důvodem je i to, že sportoviště je zkrátka určeno výhradně mládeži a dospělým, a pokud tito vidí na cvičebních prvcích „navěšenou“ skupinku dětí, tak je to od návštěvy sportoviště často již předem odradí. Malé děti bohužel číst neumí, a kdo jiný by měl mít odpovědnost za jejich jednání než právě jejich rodiče?
Závěrem Vás proto žádáme o respektování návštěvního řádu a o to, abyste dodržovali stanovená pravidla nejen kvůli bezpečnosti svých dětí, ale i kvůli ohleduplnosti k těm, kteří mají zájem využívat hřiště k tomu účelu, pro jaký zde bylo vybudováno.

Roman Skřepek, vedoucí Odboru kancelář starosty a vnějších vztahů
Zdroj fotografie: Roman Skřepek

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Květen 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: