Finanční odbor připomíná: uhraďte poplatky co nejdříve a vyhněte se jejich navýšení!

Finanční odbor připomíná: uhraďte poplatky co nejdříve a vyhněte se jejich navýšení!

Finanční odbor města Tišnova připomíná splatnost místních poplatků ze psů a za komunální odpad. Výše obou poplatků je stejná jako v předchozím roce. Obecně závazné vyhlášky města stanoví u obou uvedených poplatků shodný termín splatnosti, a to nejpozději do
30. dubna 2016. Poplatek za komunální odpad, který nebude zaplacen do dvou měsíců po termínu splatnosti, se zvyšuje na 1,5násobek. Poplatky lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na Odboru finančním MěÚ Tišnov nebo na účet města č. 19-1425641/0100. Variabilní symbol u místního poplatku za komunální odpad zůstává stejný. Je možné jej ověřit na tel. 549 439 838, e-mailu alena.laskova@tisnov.cz. Variabilní symbol k platbě místního poplatku ze psů, prosím, ověřte na tel. 549 439 843, e-mailu helena.marvankova@tisnov.cz.

Další informace je možné získat na uvedených telefonních číslech, popřípadě na stránkách města www.tisnov.cz (– informace – komunální služby – odpady).
Děkujeme za včasné uhrazení poplatkové povinnosti, kterým předejdete dalším výdajům.
Alena Lásková, Odbor finanční

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Květen 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: