Aktivní jaro SŠ a ZŠ Tišnov

Aktivní jaro SŠ a ZŠ Tišnov

Ani v období vrcholících příprav ke státním maturitám a závěrečným učňovským zkouškám, jejichž termíny se nezadržitelně blíží, nezůstávají žáci SŠ a ZŠ Tišnov ochuzeni o různorodé akce. Variabilita těchto činností přináší žákům nejenom pobavení, ale především prohlubuje jejich kompetence odborné či sociální. Nebezpečí problematiky šikany a kyberšikany je aktuálním tématem dotýkajícím se především mladých lidí, a proto počátkem března navštívily třídy budoucích ošetřovatelek a mechanizátorů Divadlo Bolka Polívky v Brně, kde se konala tematická přednáška vedená odborníkem na danou oblast mjr. JUDr. Jaromírem Badinem. Chlapci a děvčata se dozvěděli nejenom řadu obecných informací o možných úskalích využívání dnes tak populárních sociálních sítí nebo o formách šikany, ale byly zde prezentovány na skutečných případech z kriminalistické praxe i důsledky konkrétních rizik.
Naopak obohacení odborných znalostí učňů oboru opravář zemědělských strojů přinesl seminář zaměřený na obsluhu a servis sklízecí mlátičky, který se uskutečnil přímo ve školicím středisku firmy BISO Schrattenecker, dodavatele zemědělské techniky. V rámci projektu pro podporu přírodovědného a technického vzdělávání v Jihomoravském kraji navštívily SŠ a ZŠ Tišnov okolní základní školy. Projekt s názvem Chemie lidského těla svou tematikou děti zaujal a zároveň je poučil o mnoha zajímavostech fungování lidského těla. Jarní počasí přálo akci Zasaď strom, která proběhla v neděli 3. dubna a jejím hlavním organizátorem byla MAS Brána Vysočiny. SŠ a ZŠ Tišnov se zde přidaly k doprovodnému programu a umožnily dětem vyzkoušet si výrobu tašek či odznáčků. Pro malé účastníky však byla bezesporu nejpřitažlivější atrakcí možnost prohlídky interiéru traktoru New Holland, který je součástí stále se modernizujícího technického parku školy.
Školní rok se dostává do své poslední čtvrtiny, ale čeká nás ještě řada dalších akcí, které žákům i pedagogům jistě zpříjemní hektický závěr druhého pololetí.

Jiřina Skočíková
Zdroj fotografie: archiv školy

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Květen 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: