Včely a věrnost

Včely a věrnost

Věrnost jistému druhu květu je vynikající vlastností včely medonosné. V praxi to znamená, že jedna včela opyluje určitou rostlinu až do jejího úplného odkvetení. V případě, že včela objeví kvetoucí jabloň, hledá pak podobné květy i v jejím okolí. Při své sběrací činnosti se totiž soustřeďuje na omezenou plochu. Její velikost je závislá na vydatnosti a atraktivitě navštívených květů. Čím lepší zdroj, tím menší je sběrná plocha. Tato věrnost místu má při opylení květů včelou medonosnou svá pozitiva i negativa. Roste-li ve sběrném areálu, např. v sadě, dostatečný počet odrůd, které se mohou vzájemně opylovat, bude výsledek výborný. Pokud se však stromy mezi sebou nemohou pylem oplodnit, bývá výsledek žalostný. Záleží tedy také na tom, jaké stromy sadař vysadí.
V dnešní době, kdy se kvůli změnám v životním prostředí snižuje počet druhů hmyzu, jenž nežije ve společenstvích, přicházíme na to, že je třeba navýšit množství včelstev. Podíl včel na opylování je asi osmdesátiprocentní. Nedokonalým opylením klesá nejen úroda mnohých zemědělských kulturních plodin, ale rostou i plody nevyvinuté a méně kvalitní. Velikost a kvalita ovoce jsou závislé na počtu jader. Čím dokonaleji jsou květy opyleny, tím větší a hodnotnější plody narostou. Tento fakt má velký význam v moderním ovocnářství.
Vysoké opylovací schopnosti včely medonosné přispívají rovněž k tomu, že mnoho divokých rostlin v přírodě, ale i naše ušlechtilé kvetoucí rostliny mají semena a plody. Včely pomáhají nejen nám, ale zajišťují potravu také ptákům.
Včelařství není pouhou zálibou. Mnoho firem je na něm přímo existenčně závislých, a to nejen kvůli zisku z prodeje svých produktů. Nejvýznamnější role, jakou včely mají, je ta opylovací. Vzhledem k tomu, že v úlu přezimuje až dvacet tisíc dělnic s matkou, jsou schopny opylovat květy již velmi brzo zjara. Unikátní předností, která včely povyšuje nad ostatní opylovače, je jejich věrnost květu.

Josef Permedla
Autor fotografie: Josef Permedla

Hlavním sponzorem webové verze zpravodaje pro Květen 2016:prostor pro inzerci

Další článek:
Předchozí článek: