O modernizaci ZŠ Smíškova s Michalem Komprsem

O modernizaci ZŠ Smíškova s Michalem Komprsem

Mgr. Michal Komprs, nar. 1976. Pochází z Tišnova z učitelské rodiny. Navštěvoval zde základní školu na ulici Riegrova a gymnázium, v roce 1999 vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po absolvování studia působil osm let jako učitel na základní škole v Lomnici. Od roku 2008 je ředitelem Základní školy Smíškova. Aktivně sportuje, věnuje se basketbalu jako rozhodčí, stará se o rodinu.

Jak vlastně obyčejně tráví prázdniny ředitel základní školy?
Záleží na tom, jestli se právě rekonstruuje budova školy, či nikoliv. Poslední dva roky proto prázdniny moc odpočinkové nebyly. V loňském roce probíhala rekonstrukce v plném proudu, přistavovala se jídelna a školní kuchyně, takže bylo potřeba tyto práce koordinovat a zvládnout do konce prázdnin, aby školní rok mohl začít v řádném termínu. A to se podařilo. Letos to bylo ve znamení náročného stěhování a zabydlení nových prostor vč. instalace nábytku a veškerého vybavení.

Nový školní rok zahajujete otevřením nové části školy. Na co se mohou děti a pedagogové těšit?
Děti a pedagogové se mohou těšit na kompletní podlaží s dvanácti novými učebnami, sedm učeben je koncipováno jako odborných – dvě učebny pro výuku informatiky, jedna environmentální a jedna společenskovědní učebna, dále učebna výtvarné výchovy, multimediální aula a jazyková učebna. Zprovozněním nových prostor však především odpadá každodenní stěhování žáků I. stupně z Riegrovy na Smíškovu. Výuka obou stupňů tak může od letošního září probíhat v jedné budově.

Jak konkrétně tedy bude vypadat zahájení školního roku 2015/2016?
V úterý 1. září 2015 v 8 hodin ráno přivítá vedení školy s představiteli města nové prvňáčky. Od devíti hodin se uskuteční shromáždění žáků, zaměstnanců a hostů před budovou školy, kde bude slavnostně přestřižena páska. Širokou veřejnost bych rád pozval od 13 do 17 hodin na den otevřených dveří, v rámci kterého si budou moci prohlédnout nejenom nové prostory, ale i starou část školy.

Změny nastaly i v kuchyni a jídelně, znamená to pro děti nějakou zásadní změnu?
Zvětšením prostor školní jídelny a úpravou výdeje stravy došlo k výraznému zrychlení odbavení strávníků a tím zkrácení doby čekání ve frontě na oběd. V minulosti právě toto představovalo významný problém. Dokupovala se jedna myčka na nádobí a také nový kotel, který nahradil ten dosluhující. Zvětšily se prostory varny, což je i mnohem komfortnější pro kuchařky, a bylo vybudováno sociální zázemí, takže stravovací úsek je zcela samostatný a plně oddělený od školy, vybavený samostatnou příjezdovou rampou.

lavice

Vaše škola je po modernizaci i výrazně přístupnější handicapovaným, než tomu bylo dříve. Jak Vy sám vnímáte integraci postižených do běžného prostředí a standardní výuky?
Od nového školního roku budeme ve škole vzdělávat cca 130 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, z nichž 25 bude vzděláváno formou individuální integrace, což nese zvýšené nároky na pedagogy. Z toho vyplývá, že se integraci v žádném případě nebráníme, pokud je smysluplná a dítěti prospěšná. Díky modernizaci a rekonstrukci jsme školou plně bezbariérovou, umožňující vzdělávání žáků i s těžkým tělesným postižením. Nový školní rok bude po této stránce prvním testem, neboť do první třídy nastoupí dítě používající invalidní vozík. Jsem přesvědčen, že handicapovaným dětem můžeme poskytovat maximální péči, a to mj. i z důvodu přítomnosti pedagogicko-psychologického centra Korálek, které ve škole působí a jehož součástí jsou speciální pedagog a školní psycholog. Ve škole budou rovněž působit i čtyři asistenti pedagoga.

Na co jste Vy osobně po rekonstrukci nejvíce pyšný nebo z čeho máte největší radost?
Naprosto klíčové je sloučení dvou pracovišť školy do jednoho. Nevyhovující stav trval v podstatě již od roku 1993, kdy byla samostatná škola na ulici Riegrova zrušena a sloučena formálně společně se ZŠ Smíškova. Podstatným krokem je i bezbariérovost školy, což nás odlišuje od všech okolních škol. Mám radost z pořízení moderní audiovizuální výukové techniky. Ta přináší učitelům nové možnosti a přiblížení výuky do 21. století. Radost mám i z toho, že díky novému kabátu škola výrazně omládla.

Správný manažer nemá být nikdy úplně spokojený, a proto se zeptám, jaké jsou Vaše další školní plány nebo přání?
Když se nám povedlo zmodernizovat horní část budovy, bylo by dobré se v následujícím období soustředit i na postupnou modernizaci prostor původní budovy, která v následujícím školním roce oslaví 65. narozeniny. V příštím kalendářním roce se chystá úprava prostranství před budovou, vč. zlepšení situace s parkovacími místy, což umožní zejména rodičům snadnější přístup ke škole. Máme zmodernizovanou školu i sportovní halu a k úplné spokojenosti zbývá upravit a zrekonstruovat areál venkovního hřiště. Sám jsem zvědav a těším se na to, jakou sloučená škola, s oběma stupni pod jednou střechou, bude mít atmosféru.

Co v letošním roce připravujete pro děti, případně pedagogy za zajímavé akce?
Po této stránce bude následující školní rok obdobný jako ty předešlé, akcí, které připravujeme pro děti i jejich rodiče, bude celá řada. Za některé jmenujme např. adventní dílničky, jazykovou přehlídku, zábavně pojatý den otevřených dveří a další.

Co byste dětem, jejich rodičům a kolegům popřál do nového školního roku?
Především rodičům budoucích prvňáčků bych popřál, aby nikdy svého rozhodnutí umístit své dítě na naši školu nelitovali. Dětem pak přeji, aby se jim v nových učebnách dobře učilo a do školy se vždy těšily. Učitelům, aby dokázali maximálně efektivně využít všech technických vymožeností, které jim modernizace přinese, včetně zkvalitnění a usnadnění jejich i tak náročné práce.

Roman Skřepek

Hlavním sponzorem webové verze pro Září 2015:inzerce

Další článek:
Předchozí článek: